Tanganika (jezioro)

Tanganika (jezioro)

Czytaj Dalej

Jeziora - ich klasyfikacja i ewolucja

Bajkał, Malawi, Tanganika, Wiktorii, Morze Martwe. Natomiast naj­większe głębokości występują w jeziorach: Bąjkał - 1620 m, Tanganika - 1463 m i Kaspijskim - 1025 m.

Jeziora

Ungave w Kanadzie Największe jeziora Ziemi Kaspijskie – Rosja - Kazachstan Górne – Kanada – USA Wiktorii – Afryka Huron – Kanada - USA Michigan – USA Najgłębsze jeziora Bajkał – Azja Tanganika – Afryka Kaspijskie - Azja

JEZIORA i sztuczne zbiorniki wodne, ich przyrodnicza i gospodarcza rola

Śródlądowe naturalne zbiorniki wodne, których woda nie podlega swobodnej wymianie z wodami wszechoceanu nazywają się jeziorami. Jeziora pokrywają ok. 2,7 mln km², tj. ok. 1,8% powierzchni lądów.

Lokalne jeziora odgrywają bardzo dużą rolę w przyrodzie i w życiu gospodarczym. Są one ważnymi zbiornikami...

Brazylia - Rzeki i jeziora

Gęsta sieć rzeczna należy do zlewiska Oceanu Atlantyckiego. Główne rzeki: Amazonka (odwadnia ok. 57% powierzchni kraju), Parana, Sao Francisco. Na rzekach liczne, potężne wodospady, m.in. Igacu. Liczne jeziora (gł. lagunowe): Patos, Mirim.

GENETYCZNA KLASYFIKACJA JEZIOR

jeziora we wschodnioafrykańskim rowie tektonicznym (Tanganika), jezioro Titicaca w Andach, Bajkał, Bałchasz.

Geneza i ewolucja jezior świata

), jeziora w Rowie Afrykańskim, miedzy innymi Tanganika, Malawi, (Niasa) i Alberta.

Rzeki i jeziora na kuli ziemskiej

Tanganika, Bajkał.

Rzeki, jeziora, lodowce

Rodzaje erozji:

- wgłębna(rzeka wcina się w głąb podłoża),

- boczna(rzeka wcina się w bok koryta),

- wsteczna(cofa się ściana skalna; w górach).

kaptaż rzeczny - przeciąganie wód jednej rzeki przez drugą

Wyróżniamy 3 odcinki w biegu rzek:

a) bieg górny,

b) bieg środkowy,

c) bieg...

Typy jezior polskich

Jezioro - obszar wodny ograniczony lądem.

Najwięcej jezior znajduje się w Polsce na Pojezierzach: Pomorskim, Suwalskim, Wielkopolskim, na Polesiu Lubelskim i w Tatrach.

Jeziora zajmują 1% powierzchni kraju.

Jezior o powierzchni większej od 1 ha jest ponad 9 000, a większej od 1000 ha, 28.

Jeziora...

Typy jezior na świecie

jeziora; Bajkał, Tanganika, Kiwu).

Parki narodowe w Azji południowo-zachodniej - Jezioro Uromieh, Park Narodowy Asir

Południowo-Zachodnia Azja to rejon zdominowa­ny przez gorące pustynie i wysokie, surowe góry. Według IUCN, w 1990 r. znajdowało się tam jedy­nie 117 obszarów chronionych. Połowa z nich poło­żona jest na terytorium Iranu, między innymi są to mokradła Parku Narodowego Jezioro Uromieh -siedlisko...

Jeziora, rzeki i strumienie

Woda jest substancją podstawową dla rozwoju życia. Istnieje wiele typów słodkowodnych zbiorników i cieków wodnych. Są one środowiskiem życia niezwykle różnorodnej fauny i flory. Większość zwierząt żyjących w wodach słodkich, włączając w to ryby i małe bezkręgowce, powstała w morzu i...

Czym są jeziora?

W jeziorach kuli ziemskiej znajdu­je się czterokrotnie więcej wody niz we wszystkich rzekach. Jednak żywot jezior jest stosun­kowo krótki. Bez stałych dostaw świeżej wody szybko zniknęłyby z powodu parowania, zamulania i wypływających strumieni. Geografowie różnie klasyfikują jeziora, na przykład...

Co to są jeziora tektoniczne?

Potężny uskok tektoniczny, Rów Środkowoafrykański, również wypełniony jest sznurem jezior, do których należą między innymi Jezioro Alberta, Jezioro Edwarda, Tanganika oraz Niasa.

Co to są jeziora wulkaniczne?

Jednak po odcięciu ich przez potok lawy, Kiwu odprowadza wodę rzeką Ruzizi do jeziora Tanganika.

Co to są jeziora polodowcowe?

Na pół­kuli północnej najczęściej można spotkać jeziora uformowane przez lodowce w okresie ostatnie­go zlodowacenia. Olbrzymia większość jezior w Polsce powstała w ten właśnie sposób, podob­nie jak około 60 tysięcy jezior Finlandii oraz jeziora alpejskie. Lodowce ostatniego zlodowacenia...

Czym jest jezioro wapienne?

Na terenach zbudowanych z wapieni możliwe jest powstanie jezior pod powierzchnią ziemi. Wapienie stopniowo są rozpuszczane, a następnie wymywane przez wodę, w wyniku czego tworzy się zapadlisko z licznymi jeziorami oraz rzekami. Podobne zjawisko występuje na obszarach boga­tych w złoża soli.

Co to są słone jeziora?

Większość jezior wypełnionych jest wodą słodką, stale dostarczaną przez źródła i strumienie. Jednakże jeśli dopływ i odpływ słodkiej wody jest ograniczony, staje się ona coraz bardziej nasycona związkami mineralnymi, pochodzącymi z erozji otaczających jezioro skał. Jednocześ­nie w wyniku...

Co to są sztuczne jeziora?

Sztuczne jeziora to stworzone przez człowieka zbiorniki wodne, wykorzystywane do składowa­nia wody dla celów użytkowych, przemysłowych lub dla zasilania hydroelektrowni. Zbudowane przez człowieka zbiorniki mogą być różnej wiel­kości, a największe z nich to Jezioro Nassera, powstałe w wyniku...

JEZIORO BODEŃSKIE, powieść S. Dygata

JEZIORO BODEŃSKIE, powieść S. Dygata, wyd. w Warszawie 1946; powst. 1942-43, była debiutem pisarza. Napisana w pierwszej osobie jako wspomnienie o pobycie w obozie internowanych cudzoziemców zorganizowanym przez Niemców w latach wojny w Konstancy nad Jeziorem Bodeńskim. Młody człowiek przeżywa w...