Tang Zhen

Czytaj Dalej

Dynastia Suy i Tang w Chinach

Jednym z najwcześniejszych monarchów z dynastii Tang był Tai-Tsung, który zaczął panować w 627, w roku zwycięstwa Herakliusza pod Niniwa.

TANG

Chińska dynastia cesarska panująca w 618-907, w „złotym wieku" cywilizacji chiń., w którym nastąpiło zjednoczenie Chin, rozkwit literatury, nauki i sztuki.

Spośród ok. dwóch tysięcy poetów tego okresu najwięksi byli zapewne Po Cii-i, Wang Wej, Li Taj-po i Tu Fu. Rozwijała się też proza, zwł...