Tang Xuanzong (Li Longji)

Tang Xuanzong (Li Longji)

Czytaj Dalej

Dynastia Suy i Tang w Chinach

Jednym z najwcześniejszych monarchów z dynastii Tang był Tai-Tsung, który zaczął panować w 627, w roku zwycięstwa Herakliusza pod Niniwa.

"Martwe to państwo, co li tylko panu służy". Słowa Hajmona z "Antygony" Sofoklesa uczyń myślą przewodnią rozważań o sprawowaniu władzy w świetle utworów z różnych epok literackich.

Władza jest niezbędnym składnikiem społeczeństwa. Przekonanie to pochodzi stąd, iż człowiek jest istotą żyjącą w grupie, a każda zbiorowość ludzka musi mieć przywódcę lub aparat rządzący, gdyż w przeciwnym razie zapanowałby chaos i anarchia, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie...

TANG

Chińska dynastia cesarska panująca w 618-907, w „złotym wieku" cywilizacji chiń., w którym nastąpiło zjednoczenie Chin, rozkwit literatury, nauki i sztuki.

Spośród ok. dwóch tysięcy poetów tego okresu najwięksi byli zapewne Po Cii-i, Wang Wej, Li Taj-po i Tu Fu. Rozwijała się też proza, zwł...

BUGLIO LODOVICO SJ, chiń. Li Lei - su

ur. 26 I 1606w Mineo (Sycylia), zm. 7 X 1682 w Pekinie, Misjonarz i sinolog.

Do zakonu wstąpił 1622, po złożeniu ślubów 1635 wyjechałna Daleki Wschód; 1637 przybył do Chin, gdzie po 2-letniejnauce języka chiń. pracował początkowo w Ciangmen; 1640założył nową placówkę mis. w Syczuanie;

od 1648...

„Marne to państwo, co li panu służy” - Antygona

Słowa te wypowiada syn Kreona w trakcie burzliwej rozmowy ze swoim ojcem. Jako ojcu i zarazem władcy Teb, winien jest mu Hajmon podwójne posłuszeństwo, a z kolei podwójną tę władzę W stosunku do Haj mona Kreon chce wykorzystać do tego, aby go zmusić do uznania wyroku wydanego na Antygonę. Mimo...