Tandemowy spektrometr mas

Tandemowy spektrometr mas

Czytaj Dalej

Na czym polega bunt mas?

Tłum stał się nagle widoczny, zajął w społeczeństwie miejsce uprzywilejowane, nie ma bohaterów, jest tylko chór, Świat stał się przepełniony (przyśpieszenie w XIX wieku przyrostu naturalnego) i masy egzystujące dawniej w rozproszeniu zaczęły tworzyć coraz większe skupiska, stając się coraz bardziej wszechobecne i widoczne, Masy wyzbyły się cechującej je dawniej pokory – zhardziały w stosunku do mniejszości, nie ...

Bunt mas - Zjawisko aglomeracji

Masy nie starały się ingerować w te zagadnienia; były bowiem  świadome tego, że chcąc wziąć w nich udział musiałyby, zgodnie z naturą rzeczy, zdobyć owe szczególne zdolności, a tym samym przestałyby być masą.

Bunt mas - Wstęp do anatomii człowieka masowego

Masy nacierają”, powiadał apokaliptycznie Hegel. Może to posłużyć jako symbol stosunku, oczywiście przy zachowaniu należytych proporcji, współczesnych mas do cywilizacji, która je żywi.

Teoria kultury masowej - Problem mas

Eliot, utrzymują,  że skoro „bunt mas” doprowadził do okropności totalizmu (i okropności architektury przy kalifornij-skich szosach) jedyną nadzieją jest odbudować dawne mury klasowe i znów poddać masy arystokratycznej kontroli.

KULTURA MAS, miesięcznik polit.-lit.

KULTURA MAS, miesięcznik polit.

New Age jako rezultat współczesnych przemian kulturowych , nowa religia dla mas?

„New Age jako rezultat współczesnych przemian kulturowych , nowa religia dla mas?

Blok przedsionkowo-komorowy Zespół MAS

W okresach częstego pojawiania się nawracających zespołów MAS skutecznym lekiem jest izoprenalina (Isuprel, Aludrin), stosowana w lingwetkach do ssania po 10 i 20 mg, które należy podawać co 2 h.

Zespół aspiracji smółki (MAS)

Leczenie: odessanie treści z jamy ustnej i nosa po urodzeniu główki dziecka, przed wykonaniem pierwszego oddechu, u noworodków wymagających resuscytacji oddechowej: intubacja i sanacja drzewa oskrzelowego; wentylacja przez maskę jest przeciwwskazana; płukanie oskrzeli przez rurkę intubacyjną 0,9% NaCl aż do uzyskania jasnego płynu (uwaga: zbyt gwałtowne płukanie może doprowadzić do wypłukania surfaktantu), stabilizacja stanu ogólnego: ...

Rozdzielanie mas półstałych - soczystych

Tego typu ośrodek materialny reprezentują np. różne miazgi owocowe, z których przez prasowanie, zwane tłoczeniem, oddziela się sok - moszcz. Operacja tłoczenia jest typowa zwłaszcza dla przemysłu winiarskiego i sokowniczego.

Prasy ślimakowe lub tzw. wyżymaczki powodują prasowanie miazgi wskutek...