Tanci iz zirkamy

Czytaj Dalej

Instytut Zootechniki (IZ)

Naukowy instytutbranżowy z siedzibą w Krakowie. Gł. kierunki działalności naukowo-badawczej:

1) genet.doskonalenie i technologia chowu zwierzątgospodarskich;

2) cytogenetyka, immunogenetyka,fizjologia i biotechnologia rozroduzwierząt;

3) fizjologia i technologia żywieniazwierząt gospodarskich;

4)...