Tancerka (rzeźba)

Tancerka (rzeźba)

Czytaj Dalej

Kształtowanie rzeźby przez lądolody

W przypadku rzeźbotwórczej działalności lądolodów zmiany w rzeźbie powierzchni zachodzą w wyniku działania samego lądolodu oraz wód pocho­dzących z jego topnienia tzw. fluwioglacjalnych. Wielkość lądolodów sprawia, że krajobraz polodowcowy zajmuje duże obszary i cechuje się wielką różnorodnością...

Antarktyda - RZEŹBA TERENU

Wprawdzie w wielu miejscach na Antarktydzie wznoszą się grzbiety i szczyty górskie, jednak większość jej powierzchni zajmują przestrzenie równinne. Tylko miejscami spotkać można niewielkie pofałdowania, które świadczą o nierównym podłożu skalnym pod lodem. W okolicach bieguna południowego powierzchnia...

Antarktyda - RZEŹBA PODŁOŻA LĄDOLODU

Gdyby udało się zdjąć pokrywę lodową z Antarktydy to okazałoby się, że jej wschodnia część stanowi dość zwarty ląd o znacznej powierzchni i dobrze rozwiniętej linii brzegowej, otoczony od wschodu łańcuchem wysp. Antarktyda Zachodnia przedstawiałaby się jako archipelag wysp. Podlodowa...

Biebrzański Park Narodowy - Rzeźba terenu i budowa geologiczna

Biebrzański Park Narodowy obejmuje znaczną część Kotliny Biebrzańskiej (położonej na wysokościach 102 - 112 m n.p.m.) i leżącej na styku obszarów staro i młodo glacjalnych. Kotlina ma długość ponad 100 km. i powstała w okresie zlodowaceń: środkowopolskiego i bałtyckiego. Wypełnia ją...

Karpaty - RZEŹBA

Dzisiejsza rzeźba Karpat jest rezultatem działalności niszczącej i budującej różnych czynników, które modelowały ten obszar od okresu mioceńskiego (od około 30 mln lat). Główną rolę w przebiegu procesów rzeźbotwórczych Karpat odegrały rzeki i procesy stokowe, w najwyższych górach - lodowce. W...

Przedstaw ruchy skorupy ziemskiej związane z tektoniką płyt. Wymień procesy geologiczne i formy rzeźby terenu występujące na granicach płyt

Tektonika płyt to przesówanie się bloków kontynentalnych po astenosferze (sfera w górnym płaszczu ziemi) dzięki wtrównawczym prondą którym one podlegają. Tłumaczy ona fałdowanie skorupy ziemskiej, współczesny układ łańcuchów górskich.

Płyty są ogromnych rozmiarów, wyróżnia się osiem płyt...

Województwo małopolskie - RZEŹBA

Województwo małopolskie leży w obrębie Pogórza Karpackiego, Kotliny Sandomierskiej, Nieckiej Niedziańskiej. Południe województwa stanowią Karpaty z Beskidem Wysokim i Tatrami z najwyższym szczytem Rysy 2499 m.n.p.m. W województwie małopolskim wyróżniamy następujące typy rzeźby:

- Wysokie góry -...

Cechy sztuki późnogotyckiej - Rzeźba

Podstawowym materiałem rzeźby gotyckiej w Polsce był kamień a później drewno, zyskujące w końcu XIV wieku przewagę nad kamieniem; w pewnych środowiskach i okresach używano także sztucznego kamienia. Zmiany tworzywa nie wynikały tylko z jego obiektywnych wartości - decydował o tym głównie rodzaj i...

Kultura Rzymu - Rzeźba

Rzymianie byli naśladowcami greków. Ale w rzeźbie osiągnęli o wiele więcej, a konkretnie w rzeźbie portretowej. Nie bali się pokazywać brzydoty, starości albo wulgarności modela. Posągi pokazywały ludzi ubranych.

Renesans w Polsce - Rzeźba

Rzeźba znalazła zastosowanie w domach mieszczańskich, szlacheckich i w kościołach jako rzeźba nagrobna. Szczegolnie piękne i charakterysyczne są rzeźby nagrobne biskupów Tomickiego i Gamrata w katedrze wawelskiej dłuta J.M.Padovano. Wyjątkowe uznanie zdobył sobie Polak Jan Michał z Urzędowa, tworca...

RZEŹBA GRECKA - Informacje Ogólne

Dziedzina plastycznej twórczości symbolicznej, której przedmiotem jest kształtowanie kompozycji trójwymiarowych, na ogół pozbawionych funkcji użytkowych. Rzeźbą nazywa się również powstałą kompozycję. We współczesnym rozumieniu rzeźba jest autonomiczną dziedziną twórczości opartą na działaniach...

Sztuka - rzeźby

Jeżdziec Rampin-6w

Arystokratyczna Atenka-6w

Bogini trzymająca jabłko-6w

Spartanka,zwyciężczyni biegu-5w

Posąg Posejdona-5w

Dyskobol-5w-Myron

Doryforos-5w-Poliklet

Posąg Artemidy-4w

Posąg Demostenesa-384-322r

Wenus z Milo-2w-nieznany autor

Nike z Samotraki-2w

Chłopiec z gęsią-2w...

Co to jest rzeźba peryglacjalna?

Prawie jedna piąta lądowej po­wierzchni Ziemi jest zamarznięta przez cały rok. Wieczna zmarzlina występuje na Antarktydzie, w pół­nocnych częściach Ameryki Północnej i Eurazji oraz na szczy­tach najwyższych gór wszystkich kontynentów, a na jej obszarze powstały charakterystyczne krajobrazy...

Co to jest rzeźba glacjalna (lodowcowa)?

Niektóre naturalne procesy fizyczne zachodzą tylko w pewnych strefach klimatycznych. Na przykład na obszarach zlodowaconych formy terenu powsta­ją w tzw. glacjalnym cyklu rzeźbotwórczym, który zachodzić może tylko przy bardzo niskiej tempe­raturze, czyli w wysokich górach lub szerokościach polarnych...

Rzeźba współczesna

XX wiek przyniósł nowatorskie podejście do rzeźby. Nieznane dotąd wpływy, nowe style, tematy i materiały pozwoliły stworzyć wiele interesujących dzieł.

Od czasów włoskiego renesansu aż do początków XX wieku rzeźbienie rozumiano jako tworzenie mniej lub bardziej dokładnych (chociaż czasem...

Rzeźba

Rzeźba ma już kilka tysięcy lat, a dorobek jej twórców imponuje bogactwem i różnorodnością. Wśród dzieł sztuki rzeźbiarskiej znajdują się bowiem zarówno prace monumentalne, jak i miniaturowe; wykonane z przeróżnych materiałów, za pomocą wielorakich technik.

W ścisłym tego słowa znaczeniu...

Rzeźba

Jedna ze sztuk piast., której dzieła - równieżzw. rzeźbami -są kompozycjami trójwymiarowymi(w przeciwieństwie do malarstwa i grafiki),nie mającymi na ogół funkcji użytkowych (w przeciwieństwiedo architektury i rzemiosła artyst.).

Dziełorz. może być wolno stojące (w wypadku rz. figur. -rz...

Rzeźba grecka epoki archaicznej i klasycznej.

Ogromne rozmiary i wartość wolno stojącego posągu Ateny, umieszczonego we wnętrzu świątyni - podobnie jak zewnętrzna rzeźbiarska dekoracja Partenonu - były wyrazem nowatorskich tendencji i pewności siebie, cechujących Ateny w połowie V wieku p.n.e. Twórca posągu, Ateńczyk imieniem Fidiasz, zyskał ogromną sławę, stał się bliskim przyjacielem Peryklesa i był zapraszany przez inne greckie poleis do wykonywania wielkich posągów kultowych dla ich świątyń (przykładem ...

Sztuka Egipska - Stare Państwo - panowanie III—VI dynastii - mastaby, grobowce, rzeźby, malarstwo

W czasie, gdy królowie wznosili dla siebie piramidy, grobowcem ich poddanych pozostała mastaba. Oczywiście tych poddanych, którzy należeli do wyższych sfer dworskich, gdyż budowa i dekoracja okazałego miejsca wiecznego spoczynku przekraczała możliwości zwykłych śmiertelników.

Za panowania III...

KULTURA I SZTUKA GOTYKU - Rzeźby i witraże

Sztuka poprzedniego okresu, romańska, lubowała się w tematyce, wziętej z świata zwierzęcego, widzianegoczęsto w monstrualnej formie (bestiaria). Gotyk zwraca się ku postaciom ludzi i ku kwiatom, a jegoikonografia spełnia rolę dzisiejszych przeźroczy lekcyjnych. Kaznodzieje do niej nawiązują, by dać...