Tanatos (psychoanaliza)

Czytaj Dalej

Eros i Tanatos w wybranych epokach literackich

Eros bóg miłości, Tanatos bóg śmierci często występują obok siebie w utworach literackich i pojawiają się w nich od najdawniejszych czasów.

Psychoanaliza

 

Psychoanaliza, w szerokim znaczeniu tego słowa koncepcje teoretyczne rozwijające się w filozofii na przestrzeni wieków, mające na celu wyjaśnienie struktury, funkcjonowania i rozwoju osobowości człowieka, także zjawisk społecznych i kulturowych, działaniem nieświadomych (podświadomych) mechanizmów...

Czym jest psychoanaliza , jak można ją traktować

Psychoanaliza to teoria zachowania człowieka, czyli teoria osobowości.

Jest to teoria zachowania człowieka w sobie właściwy sposób, opisująca jego życie psychiczne.

Jest to koncepcja powstawania zaburzeń psychicznych (w takim rozumieniu psychoanaliza jest przedmiotem psychologii...

Psychoanaliza w filozofi

W szerokim znaczeniu tego słowa koncepcje teoretyczne rozwijające się w filozofii na przestrzeni wieków, mające na celu wyjaśnienie struktury, funkcjonowania i rozwoju osobowości człowieka, także zjawisk społecznych i kulturowych, działaniem nieświadomych (podświadomych) mechanizmów motywacyjnych...

ZDROWIE, ZABURZENIA, DIAGNOZA I TERAPIA W PODEJŚCIU PSYCHODYNAMICZNYM - Klasyczna psychoanaliza Zygmunta Freuda (1856-1939)

Spuścizna Zygmunta Freuda przekroczyła ramy nauk medycznych i bio­logicznych i wywarła ogromny wpływ na inne dziedziny nauki, w tym także na psychologię, ale też na wiele dziedzin kultury i cywilizacji. Wkład klasycznej psychoanalizy freudowskiej zarysował się szczególnie w psycho­logii osobowości i...

ZDROWIE, ZABURZENIA, DIAGNOZA I TERAPIA W PODEJŚCIU PSYCHODYNAMICZNYM - Współczesna psychoanaliza - teoria relacji z obiektem

Charakteryzuje współczesną psychoanalizę skupienie zainteresowania na relację podmiotu z jego społecznym otoczeniem, a nie na popędowych mechanizmach intrapsychicznych i adaptacyjnych funkcjach ego. Wszystkie teorie tego nurtu łączy podstawowe założenie, że człowiek od najmłodszych lat, a właściwie...

Co to jest psychoanaliza?

Metoda stworzona przez Freuda posłużyła do leczenia wielu dolegliwości umysłowych. Podczas seansu psychoanalizy pacjent swobodnie rozmawia z lekarzem, który zachowuje neutralny stosunek do wypowiedzi pacjenta, nie wyrażając aprobaty ani dezaprobaty. W ten sposób pacjent uczy się rozumieć własne emocje i...

Jakie jest zastosowanie psychoanalizy w terapii?

Twórcą psychoanalizy był Sigmund Freud, który opisał ją jako metodę naukowego badania ludz­kiego umysłu. Pacjent, który rozpoczyna terapię opartą na freudowskiej psychoanalizie, musi nasta­wić się na opowiedzenie terapeucie o wszystkich swoich marzeniach, fantazjach i pragnieniach. Ana­lityk musi...

Jakie jest zastosowanie psychoanalizy w leczeniu chorób psychicznych?

Jednym z najsłynniejszych powiedzeń Freuda było „objawy mają swoje znaczenie". Zamiast trakto­wać chorobę psychiczną tak jak szereg innych cho­rób, można spojrzeć na nią jak na próbę pokonania nieświadomych sił. Mogą one mieć formę prze­możnych uczuć agresji lub lęku. Ludzie zaczynają...

Co to jest teoria psychoanalizy Freuda?

Pod koniec XIX wieku Zygmunt Freud, psy­chiatra praktykujący w Wiedniu, stworzył rewolu­cyjną teorię w celu wyjaśnienia patologicznych zachowań u swoich pacjentów. Na jej podstawie rozwinął pewną formę psychoterapii, która otrzy­mała nazwę psychoanalizy freudowskiej. Psycho­analiza w znaczący...

PSYCHOANALIZA

Głośna, również wśród laików, zwł. w 1. poł. XX w., teoria psychologiczna, utworzona przez Sigmunda Freuda, 1856-1939, wg której w psychice ludzkiej nieświadomymi motywami działania świadomych procesów psychicznych człowieka są pewne instynkty i popędy, zwł. instynkt seksualny (libido), dążenie do...

TANATOS

Gr. Thanatos, mit. gr. syn Nocy i Erebu, bliźni brat Hypnosa (zob.), uosobienie śmierci; bracia wyobrażani często jako śpiący młodzieńcy a. jako skrzydlaci geniusze ze zgaszonymi, w dół skierowanymi pochodniami; por. Admet.

PSYCHOANALIZA

 

PSYCHOANALIZA psyche = dusza + andlysis = rozkładanie, rozbiór) ang. psychoanalysis; fr. psychanalyse; nm. Psychoanalyse

Teoria S. Freuda dotycząca nieświa­domej warstwy psychiki wraz z opartą na tej teorii, zastosowaną przez jej twórcę, metodą terapeutyczną. Podstawowe dla psychoanalizy Freuda...

Psychoanaliza Freuda i jej ewolucja

Psychoanaliza, choć powstała ponad sto lat temu, wniosła tak wiele do rozwoju i stanu obecnej psychologii, że nie sposób podważyć jej wartość teoretyczną i użyteczność praktyczną. Jest to nie tylko potężny system teoretyczny, konceptualizujący osobowość człowieka, ale także szkoła interpretacji zaburzeń, metoda leczenia i metoda badawcza. Skonstruowana przez Freuda, składała się z czterech podstawowych założeń: - o doniosłości procesów nieświadomych - o ...

Porównanie koncepcji psychologincznych psychoanalizy i behawioryzmu

PORÓWNANIE KONCEPCJI PSYCHOLOGICZNYCH PSYCHOANALIZY I BEHAWIORYZMU Koniec XIX w., a szczególnie wiek XX przyniósł ogromny rozwój studiów psychologicznych. Jedną z przyczyn upatruje się w porzucaniu przez wielu uczonych filozofii, która według nich wplątana była w wieczyste spory, których rozstrzygnąć nie potrafi. Psychologia stawała się dla nich nauka opartą na faktach, na założeniach trudnych do zakwestionowania. Oczekiwania dotyczące stworzenia niekwestionowanych ...

Psychoanaliza, czyli psychologia głębi - wykład

I. Psychoanaliza = Twórcą tej dziedziny psychologii był niemiecki uczony Sigmund Freud. Psychoanaliza narodziła się w szpitalach psychiatrycznych oraz gabinetach psychoanalitycznych. Wg niej poznanie procesów psychicznych może następować tylko za pomocą specyficznych dla psychologii działań, a nie nauk przyrodniczych. Metody badań i zmiany osobowości zostały zaproponowane przez Freuda i jego uczniów. Metody te nazwane zostały psychoanalizą. Jest ona tworem jednolitym.

Główne założenia teorii psychoanalizy oraz pojęcie kultury w koncepcji Zygmunta Freuda.

Pod koniec XIX wieku następuje przełom w badaniach nad rozwijającą się wówczas dziedziną nauki – psychologią. Zygmunt Freud formułuje swą rewolucyjną teorię, która miała za zadanie wyjaśnić patologiczne zachowania u pacjentów. Na tej podstawie Freud opracował formę psychoterapii, metodę leczenia zaburzeń emocjonalnych, którą nazwano psychoanalizą freudowską. U podstaw psychoanalizy leżało pragnienie poznania struktury psychicznej człowieka, chęć poznania ...

Psychoanaliza

Kozielecki, koncepcje psychoanalityczne człowieka Fromm, rewizja psychoanalizy Freud, wstęp do psychoanalizy Hillman, Boer, książka kucharska Zygmunta Freuda 1. Freud - popędy to siły nadające kierunek ludzkiemu działaniu, nie zawsze są uświadomione - większość tych popędów człowiek tłumaczy sobie jako postępowanie racjonalne, nie uświadamia sobie działania popędu - próba uświadomienia człowieka o działaniu popędu = reakcja obronna - metoda badawcza – ...

„OSOBOWOŚĆ GWAŁCICIELA – jakie poglądy mieliby Z. Freud (psychoanaliza) i A. Maslow (nurt humanistyczny)”?

PRACA JEST W FORMIE DIALOGU, WYOBRAŹCIE SOBIE, ŻE SPOTKALI FREUD I MASLOW.... Weremko Małgorzata „OSOBOWOŚĆ GWAŁCICIELA – jakie poglądy mieliby Z. Freud (psychoanaliza) i A. Maslow (nurt humanistyczny)”? Z. Freud: Myślę, że należałoby na początku powiedzieć o tym, skąd u mężczyzny pojawia się pragnienie gwałtu na kobiecie. Powody takiego patologicznego zachowania można zrozumieć jedynie wtedy, gdy cofniemy się do okresu dzieciństwa. Okrucieństwo,

Zygmunt Freud „Wstęp do psychoanalizy” – analiza tekstu naukowego

Dzieło Zygmunta Freuda „Wstęp do psychoanalizy” zawiera cykl wykładów wygłoszonych przez autora w latach 1915-1917 przed audytorium składającym się z lekarzy i osób, które nie zajmowały się zawodowo psychologią. Wykłady te potraktował bardzo poważnie i starannie, przygotowując je w formie pisanego tekstu. Wynik jego pracy stanowi połączenie pracy naukowej skierowanej do osób, które nurtuje zagadnienie psychoanalizy, jednakże z uwzględnieniem pewnych ograniczeń w ...