Tana (ssak)

Tana (ssak)

Czytaj Dalej

Pierwsze ptaki i pierwsze ssaki

Naszkicowaliśmy więc obraz bujnej wegetacji i kłębowiska gadów okresu mezozoicznego, który był pierwszym wielkim latem życia. Lecz kiedy dinozaury panowały w gorących selwasach i na moczarzystych równinach, a pterodaktyle napełniały lasy chrzęstem swych skrzydeł i być może krzykiem i krakaniem...

Wiek ssaków

Początek następnego wielkiego okresu  życia na ziemi, okresu kenozoicznego, zaznaczył sięsilnymi ruchami górotwórczymi i niesłychanie ożywioną działalnością wulkanów. Wtedy towyłoniły się wielkie masy Alp i Himalajów oraz  łańcuchy Rocky Mountains 4 i Andów, a naszelądy i oceany zaczęły się...

Analiza budowy ssaków - ze wskazaniem na cechy ich doskonałości

Ssaki, podobnie jak ptaki pochodzą od pewnej grupy wymarłych gadów. Bezpośrednimi przodkami ssaków były gady ssakokształtne z całkowicie wymarłej gromady Synapsida. Pierwsze ssaki pojawiły się w triasie - wyodrębniły się więc z gadów wcześniej niż ptaki(które powstały w jurze). Obecnie stanowią...

CHARAKTERYSTYKA SSAKÓW - Pokrycie ciała

a. gruba skóra:

- chroniąca przed utratą ciepła - włosy

- regulacja strat wody

- chroni przed urazami mechanicznymi i skokami temperatur

- zawiera liczne receptory

- tworzy barierę dla drobnoustrojów

- chroni głębiej położone komórki przed promieniowaniem UV - melanina

b. skóra składa się...

CHARAKTERYSTYKA SSAKÓW - Szkielet

- dorosłe ssaki posiadają prawie całkowicie skostniały szkielet

1. szkielet osiowy

a. czaszka budową podobna a do czaszki gadów (z charakterystyczną redukcją liczby elementów)

- wszystkie kości czaszki połączone mocno szwami (wyjątek kość żuchwowa i kostki słuchowe)

- duża mózgoczaszka -...

CHARAKTERYSTYKA SSAKÓW - Układ oddechowy

- ssaki są zwierzętami wyłącznie płucodysznymi

- endotermia ssaków wymaga wysokiego poziomu metabolizmu - duże zapotrzebowanie na tlen

- zwiększenie powierzchni wymiany gazowej

- usprawnienie mechaniki wentylacji płuc

- każde płuco ssaka zbudowane jest z płatów - prawe z trzech, a lewe z dwóch

-...

CHARAKTERYSTYKA SSAKÓW - Układ krążenia

- dwuobiegowy z czterojamistym sercem

- dwa przedsionki i dwie komory - całkowite oddzielenie krwi utlenionej od odtlenionej

- całkowita redukcja zatoki żylnej (pozostaje tzw. Węzeł zatokowo - przedsionkowy - rozrusznik serca)

- w prawym otworze przedsionkowo komorowym znajduje się zastawka trójdzielna...

CHARAKTERYSTYKA SSAKÓW - Układ wydalniczy i rozrodczy

- nerki typu ostatecznego (zanercza) o bardzo wysokim stopniu rozwoju

- mocz z nerek odprowadzany jest moczowodem wtórnym do pęcherza moczowego i dalej do cewki moczowej

- u samic uchodzi do tzw. zatoki moczopłciowej

- u samców końcowy odcinek służy również do wyprowadzania nasienia

- przyczyną...

CHARAKTERYSTYKA SSAKÓW - Układ pokarmowy

- szeroka baza pokarmowa

- bardzo sprawny aparat obróbki pokarmu

- w życiu płodowym do organizmu przenikają wolne aminokwasy

- w mleku matki występuje białko - kazeina (enzym reina wytrąca białko z roztworu)

- heterodontyczne uzębienie i język

- umięśnione wargi

- z jamy gębowej pokarm...

CHARAKTERYSTYKA SSAKÓW - Układ nerwowy i narządy zmysłów

- kresomózgowie - największa część mózgu, zbudowana z dwóch półkul połączonych tzw. wielkim spoidłem; silnie pofałdowaną powierzchnię półkul zajmuje głównie sześciowarstwowa kora nowa; wyróżniamy płaty kresomózgowia: czołowy (myślenie), ciemieniowy (czucie kontaktowe), potyliczny (wzrok)...

DETERMINACJA PŁCI U SSAKÓW

U ssaków mechanizm determinacji płci związany jest z obecnością chromosomu Y, a nie, jak u Drosophila, liczbą chromosomów X. Ponadto płeć somatyczna jest u ssaków w znacznej mierze rezultatem działania układu hormonalnego, a więc zależy od płci gonad.

Czynnik warunkujący płeć męską, a znajdujący...

Oddychanie - SSAKI

Ssaki wraz z człowiekiem jako zwierzęta stałocieplne o wysokim poziomie przemian energetycznych, potrzebują dużo tlenu i produkują dużą ilość dwutlenku węgla. Intensywną wymianę gazową gwarantują tylko płuca, stanowiące wynik wielkiego zróżnicowania worka płucnego płazów. W płucach ssaków brak...

Opieka nad potomstwem i obyczaje godowe - SSAKI

Rozwój zarodka ssaków następuje wewnątrz organizmu W rozwoju wszystkich ssaków występują błony płodowe, a u ssaków łożyskowych wytwarza się łożysko. Młode są karmione mlekiem matki i pozostają przez jakiś czas po urodzeniu się pod jej opieką.

Stekowce są jedynymi ssakami znoszącymi jaja. Jest...

Przegląd ssaków

Szczątki najstarszych ssaków pochodzą z ery mezozoicznej. Ssaki powstały z gadów ssakokształtnych. Na początku stanowiły one małą grupę niewielkich zwierząt żyjącą w cieniu gadów. Współczesne ssaki dzielimy na: Stekowce, torbacze, łożyskowe. Stekowce zaliczamy do prassaków. Wykazują one wiele cech...

Radiacja adaptacyjna ssaków

Ssaki - tak samo jak inne zwierzęta - żyją w określonym środowisku. Na kuli ziemskiej można je spotkać praktycznie wszędzie: na lądzie, w morzu, w rozmaitych warunkach klimatycznych i geograficznych. Większość gatunków żyje w tych samych częściach świata od tysiącleci. Stopniowo dostosowywały one...

Rozmnażanie ssaków

Charakterystyczną cechą rozmnażania się ssaków jest zapłodnienie wewnętrzne. Układ rozrodczy żeński składa się z parzystych jajników i jajowodów. Pod wpływem hormonów produkowanych przez przysadkę dojrzałe jajo uwolnione jest do jajowodu. Owulacja może być uzależniona od warunków środowiska lub...

Rozwój kręgowców jako przejaw aromorfotyzmu zmian organizmów żywych - Ssaki

W przeciwieństwie do ptaków, które rozwinęły się z wysoko uorganizowanych gadów, wskutek czego zachowały większość wspólnych z nimi cech, ssaki rozwinęły się z gadów prymitywnych, jako zupełnie odrębna gałąź ewolucyjna. Nie przeszkodziło im to jednak wznieść się bardzo wysoko ponad poziom...

Sposoby i osobliwości pokrycia ciała strunowców - Ssaki (Mammalia)

Okrywa ciała.

Skóra stanowi zewnętrzną warstwę ciała stykającą się bezpośrednio z otoczeniem, toteż od-grywa wielką rolę w utrzymaniu stałości środowiska wewnętrznego. Chroni ona organizm przed utratą ciepła i wody, ale spełnia również wiele innych funkcji, np. ochrony przed uszkodzeniami...

Ssaki (Mammalia) - Informacje Ogólne

To zwierzęta tworzące najwyżej uorganizowaną gromadę podtypu kręgowców (Vertebrata), typu strunowców, która powstała ok. 200 mln lat temu z gadokształtnych ssaków kopalnych z rzędu Therapsida, żyjących w permie i triasie.

Ssaki są stałocieplne, pokryte futrem lub uwłosieniem, mają serce o...

Ssaki – budowa

Skóra ssaków jest gruba i spełnia różnorodne funkcje. Przede wszystkim chroni przed utratą ciepła. Jest to podstawowa funkcja włosów pokrywających ciało ssaka. Włos zbud jest z korzenia oraz łodygi wystającej ponad skórę. U podstawy korzenia wykształca się specjalne zgrubienie - opuszka włosa, która...