Tan Dun

Czytaj Dalej

Pustynia Tanami

Na Terytorium Północnym znajduje się jeden z największych australijskich rezerwatów przyro­dy - Pustynia Tanami.

DONNE, Dun, Dunne JOHN

ur. 1573 w Londynie, zm. 31 III 1631 tamże, Ang. poeta i kaznodzieja.

Pochodził z kat. rodziny kupieckiej; kształcił się w Oksfordzie, Cambridge i Londynie. Podróżował po Europie, brał udział w wyprawach morskich Roberta Devereux Essexa (1567-1601) przeciwko Hiszpanii (1596-97). Pełniąc funkcję...

ESPEN ZEGER BERNHARD Tan

ur. 9 VII 1646 w Lowanium, zm. 2 X 1728 w Amersfoort (Holandia), kanonista.

Po studiach na uniw. w Lowanium przyjął 1673 święcenia kapł. i 1675 uzyskał doktorat z prawa kan. i cywilnego; nast. wykładał na katedrze kursu wakacyjnego (Leçons des six semaines) zagadnienia wybrane z zakresu obranej dyscypliny...

ORDER DANNEBROGA, najwyższe odznaczenie duń.

Ustanowione w 1219 przez Waldemara II. Zasady przyznawania zmieniono w 1671, 1693 i 1808. Nadawany za zasługi wojsk, i cywilne, ma sześć klas. Wstążka biała z czerwonym brzegiem. Dewiza: „Gud og Kongen”, czyli „Bóg i Król”.