Tamworth (rasa)

Czytaj Dalej

FILOZOFIE - „TABULA RASA”

John Locke twierdził, że człowiek urodził się jak czysta tablica i w ciągu swojego życia zapisuje tą tablicę (korzystając z rozumu, doświadczenia). Była ona odzwierciedleniem niewinności człowieka.

Racjonalizm empiryczny J. Locke`a. tabula rasa, wyjaśnij znaczenie tego terminu i podaj główne tezy tego myśliciela

Locke John (1632-1704):filozof angielski, czołowy przedstawiciel empiryzmu genetycznego. Pionier liberalizmu. Zaproponował zastąpienie metafizycznego programu filozofii przez epistemologiczny. Za podstawowe zadanie filozofii uznał badanie poznania, jego pochodzenia, pewności i zakresu.Przesuwając przedmiot...

Demografia świata - zróżnicowanie ludności świata - ODMIANY I RASY LUDZKIE

Podstawowe odmiany :

- biała - europeidalna - (rasa europejska i indyjska) - jasna skóra, oczy i włosy jasno zabarwione ( niekiedy ciemne), silne owłosienie ciała, cienkie usta.

- żółta - mongoloidalna - (rasa azjatycka, amerykańska, polinezyjska) - skóra żółta do czerwonej włącznie, ciemne oczy i...

Jakie rozróżniamy rasy ludzkie?

Trudno znaleźć dwóch identycznych pod względem wyglądu ludzi, ale wszyscy należymy do jednego gatunku stworzeń żywych, zwanego Homo sapiens. W obrębie tego gatunku istnieje kilka podstawowych podgatunków określanych Rozróżniamy cztery podstawowe rasy ludzkie, mianowicie białą (europeidzi)...

Rasy koni

Znamy około 100 ras konia domowego. Ze wzglę­dów użytkowych można je podzielić na cztery główne kategorie. Są to grupy ciężkich koni pociągowych, lekkich koni pociągowych (obie nazywane końmi zimnokrwistymi), wierzchowców (koni gorącokrwistych) i kucyków. Główną rasą z grupy ciężkich koni...

Jakie są rasy bydła domowego?

Poszczególne rasy bydła domowego hoduje się dla mleka lub mięsa. Istnieją też rasy o użytkowa­niu ogólnym mleczno-mięsnym. Do najbardziej znanych ras mlecznych należą duże i ciężkie krowy rasy holstein-friesian popu­larnie zwane holenderkami. Jak sama nazwa wska­zuje, pochodzą one z Holandii...

Jakie są podstawowe rasy kóz?

Na całym świecie jest około 500 milionów kóz, a więc znacznie mniej niż owiec. Najwięcej hodo­wanych jest w Azji i Afryce. Większość spośród 150 min kóz afrykańskich żyje w Nigerii, Somalii, Etiopii i Sudanie. W Somalii, Sudanie i Etiopii, mimo dużej popularności kóz, jest ich i tak mniej niż...

Jakie są rasy świń?

W Polsce hoduje się głównie dwie rasy: wielką białą polską i świnię białą zwisłouchą. W Wielkiej Brytanii najpopularniejsze są, hodowane głównie ze względu na doskonały bekon, odmiany świni wielkiej białej: tzw. saddleback - duża wszech­stronnie użytkowa świnia z białymi łatami na...

POJĘCIE GATUNKU A RASY GEOGRAFICZNE I EKOTYPU

 

Gatunek jest podstawową jednostką systematyczną, obejmującą wszystkie osobniki odznaczające się identyczną kombinacją cech. Osobniki tego samego gatunku mogą krzyżować się swobodnie w warunkach naturalnych przekazując potomstwu charakterystyczne cechy dziedziczne gatunek zajmuje

określone miejsce...

Rasa, rasza, haras

Tkanina wyrabiana z gorszychgatunków szorstkiej wełny czesankowej, importowanado Polski od XIV w. z zach. Europy, a w XVIII w. produkowanaw Polsce.

R. używano na suknie i spódnicekobiece, odzież męską, ubiory zakonne, a jej najgorszygatunek, zw. półrasiem, na podszewki.

RASA

 

RASA gr. tó ethnos; ang. race; fr. race; nm. Rasse

1. biol. Niższa systematycznie od —> ga­tunku (3) (najczęściej > populacja /3/) grupa organizmów nie różniących się od siebie wyraźnie pod względem morfologi­cznym, występujących na tym samiym ob­szarze, mających podobne wymagania biologiczne. W...

TABULA RASA

TABULA RASA (nłc. tabula rasa> (Tomasz z Akwinu) = wygładzona tablica wosko­wa, na której niczego jeszcze nie zapisano) ang. white paper (J. Locke); fr. tahle rase

Obrazowe przedstawienie iimysłu, w któ­rym pojęcia mogą powstawać wyłącznie pod wpływem doświadczenia (^ empiryzm /!/ genetyczny). Samo...

Biografia, twórczość oraz analiza i interpretacja Fabuly rasy Edwarada Stachury.

Biografia Edwarda Stachury. 18 sierpnia 1937 r. w gminnym szpitalu w Charvieu przyszedł na świat drugi syn Stanisława Stachury i Jadwigi Stępkowskiej i otrzymał imiona Jerzy Edward (Georges Eduard). Pierwszy syn Ryszard, przychodzi na świat w 1928 r., potem rodzi się właśnie Sted, następnie przychodzi na świat Eliana w 1939 r., zaś najmłodszy syn Jan rodzi się w 1943 r. 23 września 1948 r. Stachurowie wraz z czworgiem dzieci i całym dobytkiem, szafą, ubraniami, radiem,

Rasy

TYP MLECZNY - budowa lekka i kształt ciała zbliżony do trójkąta - szyja wąska i długa - brzuch pojemny, tułów długi i szeroko zakończony - wymię dobrze rozwinięte - tylne nogi szeroko rozstawione Rasy: holsztyńsko – fryzyjska (Hf), mieszaniec F1 (cbxhf), jersey, ayrshire, angler TYP MIĘSNY - bardzo ciężka budowa ciała i gruba skóra - mocno umięśnione partie zadu i przodu tułowia - kształt tułowia zbliżony do prostokąta - małe głowy, krótkie nogi i ...

Rasy koni.

Tennesse Walking Horse Ponad sto lat temu, w Tennessee, powstała niepowtarzalna rasa - Tennessee Walking Horse. Pierwotni osadnicy tego regionu, przybyli z Wirginii, Caroliny i innych bliskich regionów, sprowadzili ze sobą 5 różnych ras: konie wszechstronne (wierzchowe), morgany, Gorącokrwiste, Kanadyjskie i Narrangansett Pacers. Poprzez skrzyżowanie cech tych koni, które pochodziły z najlepszych hodowli, powstał koń Tennessee Walkers, który posiada cechy odróżniające go od ...

ANGIELSKA RASA KONI

ANGIELSKA RASA KONI — rasa wyhodowanaw Anglii w wyniku krzyżowania miejscowychklaczy z ogierami pochodzenia orientalnego (arabyi inne); pełna nazwa rasy — konie pełnej krwiangielskiej. Do wytworzenia tej rasy przyczyniłysię próby szybkości na lorach wyścigowych, ponieważdo dalszej hodowli używano osobników...

ANGLOARABSKA RASA KONI

ANGLOARABSKA RASA KONI — rasa wytworzonaw wyniku krzyżowania koni pełnej kr.viangielskiej z końmi czystej krwi arabskiej; angloarabyłączą w sobie zalety obu ras wyjściowych;wzrost i wymiary pośrednie między spotykanymiu ras wyjściowych; zastosowanie — główniewierzchowe lub do lekkiego zaprzęgu;...

HANOWERSKA RASA KONI

HANOWERSKA RASA KONI — rasa wyhodowanaw północnych Niemczech w ok olicachHanoweru; konie wszechstronnie uźytko**,o dużych wymiarach: wzrost 160— 170 cm.ciężar ciała 600— 700 kg. D o wytworzenia się imrasy przyczyniły się ogiery pełnej krwi angieUkięj.Nieliczne ogiery hanowerskie były przed...

MAZURSKA RASA KONI

MAZURSKA RASA KONI — rasa wywodzącąsię od koni wschodniopruskich; są to koniewszechstronnie użytkowe, silnie uszlachetnionekońmi pełnej krwi angielskiej; przeciętne wymiary:wysokość w kłębie 160 cm , obwód klatkipiersiowej 190 cm, obwód nadpęcia 20—21 cm,ciężar ciała 550—600 kg; maść gniada...

OLDENBURSKA rasa koni

OLDENBURSKA rasa koni — rasa wytworzonaw Oldenburgii (prowincja niemiecka)przy użyciu koni pełnej krwi angielskiej; są toduże, masywne konie używane do pracy w intensywnymrolnictwie; wymiary: wzrost 160—170 cm, ciężar ciała około 750 kg; maść przeważniegniada, skarogniada i kara. W PolsceOldenburgi...