Tamponada tylna nosa

Czytaj Dalej

Choroby układu oddechowego - Nieżyty nosa

Wyróżniamy kilka rodzai nieżytów nosa: Ostry nieżyt nosa objawowy, towarzyszy odrze, płonnicy, krztuśćcowi, ospie wietrznej, przewlekły nieżyt nosa, przerostowy, przewlekły nieżyt nosa, przewlekły zanikowy nieżyt nosa, przewlekły cuchnący nieżyt nosa (ozena), przewlekły naczynioruchowy nieżyt nosa oraz nieżyty atopowe (alergiczne).

Więzadło podłużne tylne

Więzadło podłużne tylne (li-gamentum longitudinale posterius) leży na tylnej powierzchni trzonów kręgów wewnątrz kanału kręgowego.

Błona szczytowo-potyliczna tylna

Błona szczytowo-potyliczna tylna (membrana atlantooccipitalis posterior) jest wyższa i znacznie bardziej wiotka od przedniej, szczególnie w części środkowej. Biegnie ona od tylnego brzegu otworu wielkiego kości potylicznej do tylnego łuku kręgu szczytowego.

Więzadło mostkowo-obojczykowe przednie i tylne

Więzadło mostkowo-obojczykowe przednie i tylne (ligamentum sternoclaińculare anterius et posterius) biegnie w postaci silnych pasm nieco rozbieżnie na przedniej i tylnej powierzchni torebki stawowej od końca mostkowego obojczyka ku dołowi i przyśrodkowo do górnej części rękojeści mostka.

Mięsień zębaty tylny górny

zębaty tylny górny (m.

Mięsień zębaty tylny dolny

zębaty tylny dolny (m. Rozpoczyna się on od blaszki tylnej powięzi piersiowo-lędźwiowej na wysokości dziesiątego do dwunastego kręgu piersiowego i pierwszego — drugiego kręgu lędźwiowego.

Mięsień krzyżowo-guziczny tylny

krzyżowo-guziczny tylny (m.

Mięsień prosty tylny większy głowy

prosty tylny większy głowy (m.

Mięsień pochyły tylny

pochyły tylny (ra.

Dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa

Mięsień ten rozpoczyna się wąskim pasmem na wyrostku czołowym szczęki; włókna boczne biegną stromo ku dołowi oraz do boku i kończą sięw skórze wargi górnej oraz bruzdy noso-wo-wargowej; włókna przyśrodkowe dochodzą do skóry skrzydła nosa, głębsze — do bocznego i tylnego obwodu nozdrzy.

Mięsień uszny tyłny

Włókna biegną równolegle do przodu i kończą sięw ścianie tylnej małżowiny (na wyniosłości muszli). uszny tylny i tylna połowa m. uszny tylny — gałąź n. uszny tylny nie występuje.

Grupa tylna mięśni przedramienia

Gałąź głęboka nerwu promieniowego i naczynia międzykostne tylne dzielą grupę tylną, składającą się z siedmiu mięśni, na dwie warstwy; powierzchowną i głęboką.

Mięsień piszczelowy tylny

piszczelowego tylnego oddaje naczynia piszczelowe przednie, które przez górny otwór błony międzykostnej przedostają się na stronę przednią goleni.

Rozwój jamy ustnej i nosa

Otwory zewnętrzne dołków węchowych, ograniczone bocznymi i przyśrodkowymi wyrostkami nosowymi, są z początku rynienkowato otwarte do przodu i ku dołowi; następnie jednak wyrostek szczękowy łączy się z wyrostkiem nosowym bocznym i przy-środkowym pod dołkiem węchowym, oddzielając otwór nosowy zewnętrzny (nozdrza przednie) od szpary ustnej.

Powierzchnia tylna wątroby

Na lewym płacie wątroby, jak zaznaczono, nie rozróżniamy powierzchni tylnej i obie blaszki więzadła wieńcowego przylegają do siebie wzdłuż brzegu tylnego.

Zlepienie się trzustki z tylną ścianą brzucha

W dalszym ciągu rozwoju odcinek krezki grzbietowej żołądka, w którym układa się trzustka, zmienia swe położenie, zbliża się do tylnej ściany brzucha i wreszcie przylega do niej; blaszka tylna krezki zlepia się i zrasta w tej okolicy z otrzewną ścienną, w wyniku czego trzustka traci swe pierwotne, wewnątrzotrzewnowe umiejscowienie i wtórnie uzyskuje położenie zewnątrzotrzew-nowe.

NOS ZEWNĘTRZNY I JAMA NOSOWA

Nos zewnętrzny i jamę nosową (wraz z zatokami przynosowymi) zwaną również nosem wewnętrznym obejmujemy ogólną nazwą nosa.

Nos zewnętrzny

Nos zewnętrzny (nasus externus) położony pośrodku twarzy między obu policzkami, poniżej czoła i powyżej wargi górnej ma kształt nieregularnej trójściennej piramidy. Na nosie odróżniamy trzy powierzchnie (dwie boczne i jedną tylną), trzy brzegi (dwa boczne i jeden przedni) oraz podstawę.

Powierzchnie nosa zewnętrznego

Obie powierzchnie boczne, trójkątne i pochylone ku policzkom są prawie równe i nieruchome w swej części górnej, gdzie spoczywają na szkielecie kostnym, silnie zaś ruchome oraz zazwyczaj nieco wypuklone w części dolnej, gdzie noszą nazwę skrzydeł nosa (alae nasi); zwykle są one oddzielone od części górnej rowkiem skrzydłowym/ Powierzchnia tylna piramidy nosowej w rzeczywistości nie występuje jako taka; reprezentują ...

Brzegi nosa zewnętrznego

Dolny koniec grzbietu w przejściu w podstawę nosi nazwę końca lub wierzchołka nosa (apex nasi).