Tamponada przednia nosa

Czytaj Dalej

Choroby układu oddechowego - Nieżyty nosa

Wyróżniamy kilka rodzai nieżytów nosa: Ostry nieżyt nosa objawowy, towarzyszy odrze, płonnicy, krztuśćcowi, ospie wietrznej, przewlekły nieżyt nosa, przerostowy, przewlekły nieżyt nosa, przewlekły zanikowy nieżyt nosa, przewlekły cuchnący nieżyt nosa (ozena), przewlekły naczynioruchowy nieżyt nosa oraz nieżyty atopowe (alergiczne).

Więzadło podłużne przednie

Więzadło podłużne przednie (ligamentum longitudinale anterius) biegnie na przedniej powierzchni trzonów kręgów.

Błona szczytowo-potyliczna przednia

Błona szczytowo-potyliczna przednia (membrana atlantooccipitalis anterior) jest rozpięta jako płaskie, dość mocne pasmo między częścią podstawną kości potylicznej a łukiem przednim kręgu szczytowego.

Więzadło mostkowo-obojczykowe przednie i tylne

Więzadło mostkowo-obojczykowe przednie i tylne (ligamentum sternoclaińculare anterius et posterius) biegnie w postaci silnych pasm nieco rozbieżnie na przedniej i tylnej powierzchni torebki stawowej od końca mostkowego obojczyka ku dołowi i przyśrodkowo do górnej części rękojeści mostka.

Więzadło krzyżowe przednie

Więzadło krzyżowe przednie (ligamentum cruciatum anterius), dłuższe od tylnego, odchodzi szerokim pasmem od powierzchni wewnętrznej kłykcia bocznego kości udowej w pobliżu jego brzegu tylnego; stąd biegnie skośnie do przodu, ku dołowi i przyśrodkowo, zwężając się i spłaszczając, i kończy się w polu międzykłykciowym przednim kości piszczelowej.

Mięsień krzyzowo-guziczny przedni

krzyzowo-guziczny przedni (m.

Blaszka przednia albo głęboka

Blaszka przednia albo głęboka (lamina profunda*) jest cieńsza od tylnej, leży do przodu od m. Blaszka przednia łączy się z tylną bocznie od m.

Mięsień zębaty przedni

zębaty przedni współpracuje z m. zębaty przedni przyciska łopatkę do klatki piersiowej i w ruchu tym współpracuje z m. zębaty przedni jest pomocniczym mięśniem wdechowym.

Blaszka przednia brzucha

Blaszka przednia (lamina anterior) pokiywa całą przednią powierzchnię m. W górnych dwóch trzecich częściach składa się ona z blaszki przedniej rozcięgna m.

Mięsień pochyły przedni

pochyły przedni (m.

Mięsień prosty przedni głowy

prosty przedni głowy (ra. prosty przedni głowy jest jedynym mięśniem z grupy przedkręgowych, który zachował swą pierwotną budowę z jednego miotomu.

Dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa

Mięsień ten rozpoczyna się wąskim pasmem na wyrostku czołowym szczęki; włókna boczne biegną stromo ku dołowi oraz do boku i kończą sięw skórze wargi górnej oraz bruzdy noso-wo-wargowej; włókna przyśrodkowe dochodzą do skóry skrzydła nosa, głębsze — do bocznego i tylnego obwodu nozdrzy.

Mięsień uszny przedni

uszny przedni (m.

Grupa przednia mięśni przedramienia

Grupa przednia jest to przeważnie grupa zginaczy, silniejsza od obu pozostałych.

Mięsień piszczelowy przedni

piszczelowy przedni w działaniu na staw skokowy dolny jest zarówno supinatorem, jak i pronatorem. piszczelowy przedni zbliża goleń do grzbietu stopy. piszczelowy przedni jest położony powierzchownie.

Rozwój jamy ustnej i nosa

Otwory zewnętrzne dołków węchowych, ograniczone bocznymi i przyśrodkowymi wyrostkami nosowymi, są z początku rynienkowato otwarte do przodu i ku dołowi; następnie jednak wyrostek szczękowy łączy się z wyrostkiem nosowym bocznym i przy-środkowym pod dołkiem węchowym, oddzielając otwór nosowy zewnętrzny (nozdrza przednie) od szpary ustnej.

Ściana przednia żołądka

Tylko niewielka trójkątna część ściany przedniej żołądka między brzegiem przednim wątroby a lewym łukiem żebrowym (wzdłuż krzywizny większej) przylega bezpośrednio 3) do przedniej ściany brzucha (facies libera); nosi ona nazwę pola żołądkowego.

Brzeg przedni wątroby

Brzeg przedni (margo anterior) oddziela powierzchnie górną od dolnej.

NOS ZEWNĘTRZNY I JAMA NOSOWA

Nos zewnętrzny i jamę nosową (wraz z zatokami przynosowymi) zwaną również nosem wewnętrznym obejmujemy ogólną nazwą nosa.

Nos zewnętrzny

Nos zewnętrzny (nasus externus) położony pośrodku twarzy między obu policzkami, poniżej czoła i powyżej wargi górnej ma kształt nieregularnej trójściennej piramidy. Na nosie odróżniamy trzy powierzchnie (dwie boczne i jedną tylną), trzy brzegi (dwa boczne i jeden przedni) oraz podstawę.