Tampon higieniczny

Tampon higieniczny

Czytaj Dalej

Pojęcie ochrony pracy. Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

Kodeks pracy realizuje zasadę powszechności prawa do bezpiecznych i higienicznych warun­ków pracy, określając w sposób kompleksowy całokształt środków niezbęd­nych dla ochrony pracownika przed szkodliwym wpływem procesów produkcji.

Zasada bezpiecznej i higienicznej pracy

Zasada ta zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, nie wyłączając jakichkolwiek zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć nauki i techniki.

Tampon

Zwitek waty, wełny lub drewn. grzybek obciągnięty kawałkiem miękkiej skóry lub jedwabiu; używany w technikach graf. do nakładania farby, tuszu lub werniksu na kamień litograficzny, klocek drzeworytniczy czy płytę metal.; umożliwia zróżnicowane nałożenie farby w celu uzyskania w odbitce różnego...

Aktualny stan zdrowia społeczeństwa. Znaczenie odpowiednich nawyków higienicznych dzieci i młodzieży.

Higiena osbista jest dziedziną, której zadaniem jest utrzymanie zdrowia człowieka, jest w okresie dzieciństwa określonych nawyków i umiejętności, które decydują nie tylko o zdrowiu, ale również o środowisku społecznym. W ostatnich dziesięcioleciach jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju nauki i techniki. Ludzie pochłonięci troską o wygodniejsze życie, coraz częściej zapominają o swojej biologicznej egzystencji. Technika ułatwia człowiekowi życie, czyni je bardziej ...

Zasady urządzenia pomieszczeń i rządzeń higienicznych i sanitarnych.

przeznaczone do przechowywania odzieży należącej do pracowników (domowej), jeżeli ze względów higienicznych odzież ta nie powinna się stykać z odzieżą roboczą i środkami ochrony indywidualnej.

Zapobieganie przeciążeniom w trakcie wykonywania czynności higienicznych

Pozycje, w których wykonujemy niektóre czynności higieniczne, mogą mieć mniejsze lub większe działanie przeciążające na kręgosłup.

Norma higieniczna

Stosuje się przy tym metody sanitarno-higieniczne, statyczne, fizjo­logiczne, kliniczne i doświadczalne (laboratoryjne).

Kontrola sanitarno-higieniczna

Powyższe działanie ma na celu określenie wpływu maszyn i urządzeń na higieniczne właściwości produktu, określenie skuteczności mycia maszyn i urządzeń, opakowań i pomieszczeń produkcyjnych, określenie skuteczności procesu uzdatniania wody i działania oczyszczalni ścieków oraz kontrolę warunków sanitarnych, łącznie z higieną osobistą.