Tampico Madero Fútbol Club

Czytaj Dalej

Ekspansja międzynarodowa w sektorze usług: Club Med

Club Med to filia francuskiej firmy Club Mediterranee S. wioskę" Club Med w Grecji w 1955 roku, a obecnie Club Med prowadzi 104 wioski w 30 krajach.

JOCKEY CLUB

(Prix du Jockey Club jest fr.

Futbol-tenis (nożny tenis)

futbol-tenis (nożny tenis); gra zespo­łowa inwalidów po amputacji kończyn górnych (-> grupa startowa III) z udziałem dwóch drużyn po sześciu zawodników, w tym dwóch rezerwo­wych.

Masoneria i Rotary Club

Katolicy często z masonerią łączyli Rotary Club, uważając nawet, że jest jej nową odmianą. W oficjalnych dokumentach Kościoła Rotary Club nie był omawiany ani nie został publicznie potępionyprzez Stolicę Apostolską.