Tampere United

Czytaj Dalej

USAAF - United States Army Air Forces - si­ły powietrzne armii Stanów Zjedno­ czonych

Lotnictwo lądowe (Army Air Corps) powstało w 1920 r. w ramach wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych (*US Army). W wyniku działań Roberta Lovetta, mianowanego w 1940 r. odpowiedzialnym za roz­wój produkcji lotniczej i reorganizację sił powietrznych, 20 czerwca 1941 r. powstały siły powietrzne wojsk lądowych...

UNITED ARTISTS

(wym. junąjtid) Amerykańska spółka filmowa zał. w 1919 przez Charlesa Chaplina, Douglasa Fairbanksa, Mary Pickford i reżysera Davida Warka Griffitha.

Po sprzedaniu akcji przez założycieli istnieje do dziś, zajmując się finansowaniem, sprzedażą i wynajmem filmów.

EVANGELICAL UNITED BRETHREN CHURCH

Wspólnota ewangelicka powstała w Stanach Zjedn. z połączenia Church of the United Brethren in Christ i Evangelical Church na doktrynalnych podstawach metodyzmu (-> metodyści); w Europie znana jako Evangelische Gemeinschaft (-> Evangelical Association).

Powstanie wspólnoty związane jest z działalnością...

Brief information about The United Kingdom

Great Britain is an island lying off the north-western coast of Europe and to the east of Ireland. Great Britain is also widely, but incorrectly, used as a synonym for the sovereign state properly known as the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. What is the difference between the United Kingdom, Great Britain, and England? United Kingdom is a country that consists of Great Britain and Northern Ireland. In fact, the official name of the country is \"United Kingdom of ...

The United Kingdom of Great Britain after the II World War

I would like to describe the situation in The Kingdom of Great Britain after the II World War 1945-1997 Great Britain after the second World War After the II World War the Labour Party with Clement Atlee were electedThey promised inter alia as the creation of a National Health Service and nationalisation of the major industries. The UK at the time was poor, relying heavily on loans from the United States of America (which were finally paid off in February 2007). Nevertheless, morale was ...

UNESCO (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation)

Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Zajmuje się działalnością na rzecz wzajemnego porozumienia narodów, koordynuje międzynarodową współpracę oświatową, naukową i kulturalną.