Tammy Blanchard

Czytaj Dalej

BLANCHARD Jean Pierre

(wym. blasząr), 1753-1809, Aeronauta francuski, wykonał pierwszy w dziejach skok spadochronowy (z balonu wolnego) w 1785; przeleciał balonem kanał La Manche; w 1758 latał balonem nad Warszawą.

BLANCHARD PIERRE LOUIS

ur. 2 V 1758 w Verson k.Caen (Francja), zm. ok. 1830 w Anglii, Franc, teolog.

Po studiach teol. w Paryżu, gdzie uzyskał stopień bakałarza,został wykładowcą teologii w seminarium duch. w Lisieux;odmówiwszy złożenia przysięgi na Konstytucję cywilnąkleru, musiał wyemigrować ok. 1792 do Londynu. Był...