Tammy Baldwin

Tammy Baldwin

Czytaj Dalej

Kultura i ciało - Baldwin, Kulturowy obraz cielesności

Moda- sp przyozdabiania ciała, wymiar uczestnictwa w życiu społ, manifestacja tożsamości, ma zakorzenienie w obyczaju

Blumer- formy o tymczasowej akceptacji, uznaniu, zostaną zast przez formy bardziej nowoczesne

Simmel dyferencjacja (os modna stara się od tłumu odróżnić) i afiliacja(podkr pokrewieństwo...

BALDWIN I

W Jerozolimie wyzwolonej (1580) Tassa Baldwin występuje jako ambitny diuk Bolonii, dowódca 1200 jeźdźców w sprzymierzonej armii chrześcijańskiej.

BALDWIN (1)

Baldwin I, ur. Baldwin II, ur.

BALDWIN (2)

Baldwin I, ur. Baldwin II, zm. Baldwin III, ur. Baldwin IV, ur. Baldwin V, ur.

BALDWIN (3)

Bp krakowski, zm. 9 IX 1109, przypuszczalnie w Krakowie. Pochodził prawdopodobnie z Francji lub Lotaryngii. Późniejsze kontakty i pewne rysy działalności B. wskazują, że mógł przebywać jakiś czas w Cambrai oraz że przed przybyciem do Polski zetknął się z Iwonem z Chartres.

Wg tradycji B. był...

BALDWIN (4)

Bp kruszwicki 1111-28 wg przekazów późno-średniow. (Katalog wolborski bpów włocl.), z pochodzenia Francuz. Próby identyfikowania go z kronikarzem Gallem Anonimem zostały przez krytykę odrzucone.

Obecnie za wątpliwe uważa się samo istnienie takiego bpa; bpstwo kruszwickie powstało prawdopodobnie nie w XI...

BALDWIN SOCist bp.

zm. 1243. Był mnichem z opactwa Aulne k. Leodium. Działalność rozpoczął jako penitencjariusz kard. Ottona, legata pap. na Niemcy i Danię; po śmierci bpa Rygi Alberta (1229), Otton powierzył B. tymczasowy zarząd diec. inflanckiej;

1232 pap. Grzegorz IX mianował B. bpem Semi-galii (wsch. Kurlandia) i...

BALDWIN z CANTERBURY, Baldvinus Devonius abp.

ur. w Devonshire, zm. 19 XI 1190 w Tyros (Syria), Pisarz łaciński.

Wysłany przez Bartłomieja, bpa Exeter, na studia, po ich ukończeniu był archidiakonem; wstąpił do cystersów w Ford, gdzie wkrótce obrano go opatem; 1180 przyjął wybór na bpa w Worcester, a 1184 został abpem w Canterbury i prymasem...