Tammany Hall

Tammany Hall

Czytaj Dalej

Psychologia rozwojowa - Pionierzy psychologii dziecka: G. Stanley Hall

- Teoria atawizmu – zabawy są szczątkami dawnych pokoleń, które zachowały się u dzieci, w zabawie dochodzą do głosu atawistyczne skłonności natury ludzkiej, a jej celem jest wyzbycie się szczątków zbędnych już funkcji (polowanie).

- wychowanie i kształcenie powinno polegać na wspieraniu...

CARNEGIE HALL

(wym. ka:nęjgi ho:l) Słynna sala koncertowa w Nowym Jorku, na rogu 7 Alei i 57 ulicy, idealnie akustyczna, przez długi czas siedziba filharmonii nowojorskiej, finansowana przez milionera amer. Andrew Carnegie, 1835-1919, otwarta 5-9 V 1891 festiwalem muz., na którym dyrygował gościnnie Piotr Czajkowski; zob...

The HALLE ORCHESTRA

Anglia) w 1857 przez Sir Charlesa Halle, 1819-95.

TAMMANY

W 1930-31 śledztwo przeprowadzone w sądach miejskich całkowicie zdyskredytowało Tammany Hall i doprowadziło w 1932 do rezygnacji burmistrza, Jamesa J.

HALL GRANVILLE STANLEY

ur. 1 II 1846 w Ashfield(Massachusetts), zm. 24 IV 1924 w Worcester, psycholog ipedagog.

Studiował filozofię i teologię w Union Theological Seminaryw Nowym Jorku, a potem w Bonn i Berlinie; nast. pracowałjako pastor i kaznodzieja w amer, wiosce; wkrótce jednakzainteresował się psychologią; uczęszczał na...

HALLE (1)

Miasto nad rzeką Solawą w Niemczech, siedzibaprotest, uniwersytetu.

M i a s t o - Obok grodu, zal. 806 przez ces. Karola Wielkiegona granicy slow., powstała osada H., której geneza łączysię z odkryciem w tej okolicy solanek; 968 H. zostałowłasnością abpów magdeburskich, a od XII w. uzyskało...

HALLE (2)

Lipsius opracował historię sanktuarium(Diva Virgo Hallensis, An 1605), tłumaczoną nast.