Jak oczyszczono Tamizę?

Batalia o przy­wrócenie Tamizie jej pierwotnego stanu toczyła się głównie z przemysłowymi trucicielami. Wielka akcja oczyszczania Tamizy jest jedy­nym udanym przedsięwzięciem tego typu, prze­prowadzonym na taką skalę.