Czym jest i jak powstała Wielka Tama Asuańska?

Taką właśnie kon­strukcją jest Wielka Tama. Przy tamie zbudowano elek­trownię wodną o niebagatelnej mocy 2100 MW. Tama tej wielkości jest budowlą mocno kontro­wersyjną z wielu względów.

Tamy i zapory wodne

Zapory wodne umożliwiają kontro­lę biegu rzek, gromadzenie wody do nawadniania i wytwarzanie energii elektrycznej, pomagają zapobiegać powodziom. Zmieniają jednak zna­cznie środowisko naturalne, niszczą przyrodę w zalanej wodą dolinie i zmieniają stosunki wodne. Najstarsze zapory były prawdopodobnie...