Czy konstytucja 3 maja była odpowiednio dostosowana do tamtych czasów

W tamtych czasach ten, kto urodził się biedny, biednym pozostawał do końca życia. Z moich rozważań wynika, więc że Konstytucja 3 maja jak najbardziej pasowała do tamtych czasów.