Tamás Varga (wioślarz)

Czytaj Dalej

BAKÓCZ TAMAS kard.

ur. 1442 w Erdöd, zm. 15 VI 1521 w Ostrzyhomiu (Esztergom), Abp ostrzyhomski, prymas Węgier.

Studiował w Krakowie i na uniw. włoskich; w Padwie uzyskał 1470 doktorat prawa; wytrawny humanista i jeden z największych mężów stanu swoich czasów;

był sekretarzem i doradcą króla Macieja Korwina (1471); poparł...

„Nadgarstek wioślarza”

Istotą choroby jest zapalenie pochewek ścięgnistych ścięgien prostowników promieniowych nadgarstka. Choroba najczęściej występuje u wioślarzy, kajakarzy i osób podnoszących ciężary.

Objawy

Ból, obrzęk, uczucie trzeszczenia i tkliwość dotykowa nad odpromieniową powierzchnia nadgarstka, około 7 cm...