Tamás Sándor

Czytaj Dalej

KOZOCSA SANDOR

KOZOCSA SANDOR, ur. 25 IX 1904 w Dicsószentmarton, węg. bibliograf i historyk literatury. Pracownik Bibl. Nar. im. I. Szechenyi'ego, habilitował się na uniw. w Budapeszcie (1941), był również w l. czterdziestych red. pisma „Irodalomtórtenet". Autor szkicu Contributions a Tetude des echos hongrois de...

BAKÓCZ TAMAS kard.

ur. 1442 w Erdöd, zm. 15 VI 1521 w Ostrzyhomiu (Esztergom), Abp ostrzyhomski, prymas Węgier.

Studiował w Krakowie i na uniw. włoskich; w Padwie uzyskał 1470 doktorat prawa; wytrawny humanista i jeden z największych mężów stanu swoich czasów;

był sekretarzem i doradcą króla Macieja Korwina (1471); poparł...