Tamás Pető

Czytaj Dalej

METODA PETO

Metodą tą usprawniane są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Dzieci na stały pobyt przyjmowane są na 2 -3 lata z przerwą wakacyjną. Celem pobytu jest takie usamodzielnienie dziecka w podstawowych czynnościach ( chodzenie, mówienie, i pisanie ) aby mogło ono po zakończeniu usprawniania pójść do...

BAKÓCZ TAMAS kard.

ur. 1442 w Erdöd, zm. 15 VI 1521 w Ostrzyhomiu (Esztergom), Abp ostrzyhomski, prymas Węgier.

Studiował w Krakowie i na uniw. włoskich; w Padwie uzyskał 1470 doktorat prawa; wytrawny humanista i jeden z największych mężów stanu swoich czasów;

był sekretarzem i doradcą króla Macieja Korwina (1471); poparł...

Kinezyterapia Metoda PETO

METODA PETO Twórcą metody był węgierski lekarz, filozof i pedagog. W 1947r. utworzył w Budapeszcie Instytut Osób Niepełnosprawnych Ruchowo. Zdaniem twórcy systemu, usprawnianie ruchowe dzieci z porażeniem mózgowym należy zawsze łączyć z intensywnym oddziaływaniem psychopedagogicznym i opanowaniem wiadomości szkolnych. Peto za najważniejszy cel terapii uznał poprawę stanu funkcjonalnego i osiągniecie przez swoich pacjentów pełnej sprawności rozumianej jako zdolność ...

Advantages and disadvantages of having a pet

Nowadays lots of people have got a pet. What decides about buying a pet or not? In my opinion the thing is that the society feels lonely. Chasing money takes a lot of time. That is why we fewer arrange meetings, get to know new people, fall in love, etc. Happily we have our pet, who is always at home, waiting for us, whom we can stroke or play with whenever we want. Unfortunately, a pet usually means also disadvantages. Take as an example a dog. Actually it is one of our best friends, but ...

Metoda Peto

metoda Peto; opracowana w celu usprawniania dzieci starszych z móz­gowym porażeniem dziecięcym, zwłaszcza jego postacią dyskine-tyczną, której nie towarzyszą istotne zaburzenia rozwoju umysłowego. Łączy długotrwałe systematyczne usprawnianie ruchowe z procesem od­działywania psychopedagogicznego i...