Tamás Pál Kiss

Tamás Pál Kiss

Czytaj Dalej

POLSKA AKADEMIA LITERATURY (PAL)

POLSKA AKADEMIA LITERATURY (PAL), instytucja działająca 1933-39 jako oficjalna reprezentacja pol. piśmiennictwa artystycznego. Do jej statutowych zadań należało: inicjowanie poczynań zmierzających do podniesienia poziomu literatury pol. i opieki nad literatami, współdziałanie z rządem w jego...

BAKÓCZ TAMAS kard.

ur. 1442 w Erdöd, zm. 15 VI 1521 w Ostrzyhomiu (Esztergom), Abp ostrzyhomski, prymas Węgier.

Studiował w Krakowie i na uniw. włoskich; w Padwie uzyskał 1470 doktorat prawa; wytrawny humanista i jeden z największych mężów stanu swoich czasów;

był sekretarzem i doradcą króla Macieja Korwina (1471); poparł...

PALÓW WOJNY 800-1025.

Harsza (Har-szawardhana) (ok. 590-ok. 647) usiłował przywrócić dawne imperium Guptów (patrz ćalukjów wojna przeciw harszy 020), ale próba nie powiodła się i pogrążyła północne Indie w chaosie. Korzystając z tej okazji wiele małych królestw indyjskich usiłowało powiększyć swoje terytoria...

TELEKI Pal (1879 - 1941)

Premier w rozterce

Węgierski premier, który współpracował z nazistami we wczesnej fazie drugiejwojny światowej. Będąc od 1905 roku członkiem węgierskiego parlamentu, zostałwydelegowany na Paryską Konferencję Pokojową (1919) po pierwszej wojnieświatowej.

Pełnił funkcje ministra spraw zagranicznych i...

PAL (Phase Alternating Line)

PAL (Phase Alteration Linę) - jeden z dwóch standardów europejskiego systemu analogowej telewizji kolorowej stanowiący ulepszoną wersję amerykańskiego systemu NTSC. PAL definiuje 625 linii poziomych ekranu z rozdzielczością 640 punktów i częstością powtarzania 25 ramek/s i w formacie 4:3.

W systemie...