Tamás Grúz

Tamás Grúz

Czytaj Dalej

Państwa barbarzyńskie na gruzach Imperium Romanum w V wieku

-  415 r. - próba utworzenia gocko-rzymskiego państwa wokół Tuluzy przez Ataulfa, który poślubił siostrę Honoriusza Gallę Placydię

PAŃSTWO WANDALÓW W AFRYCE

-  Genzeryk wspierany w Afryce przez Berberów i zwolenników herezji donatystów zwyciężył Bonifacjusza pod Hipponą,

-  układ z Aecjuszem (435...

BAKÓCZ TAMAS kard.

ur. 1442 w Erdöd, zm. 15 VI 1521 w Ostrzyhomiu (Esztergom), Abp ostrzyhomski, prymas Węgier.

Studiował w Krakowie i na uniw. włoskich; w Padwie uzyskał 1470 doktorat prawa; wytrawny humanista i jeden z największych mężów stanu swoich czasów;

był sekretarzem i doradcą króla Macieja Korwina (1471); poparł...