Tamás Deutsch

Czytaj Dalej

Teorie władzy - Władza jako waluta w systemie komunikacji (Deutsch)

Traktowanie władzy jako jeden z mechanizmów kontroli społecznej, funkcjonujący tam, gdzie nie należy korzystać z przemocy, a gdzie zawodzą oddziaływanie, przyzwyczajenie czy dobrowolna koordynacja

Władza wiąże się tu z obiegiem informacji w systemie społecz. oraz możliwością nauki...

BAKÓCZ TAMAS kard.

ur. 1442 w Erdöd, zm. 15 VI 1521 w Ostrzyhomiu (Esztergom), Abp ostrzyhomski, prymas Węgier.

Studiował w Krakowie i na uniw. włoskich; w Padwie uzyskał 1470 doktorat prawa; wytrawny humanista i jeden z największych mężów stanu swoich czasów;

był sekretarzem i doradcą króla Macieja Korwina (1471); poparł...

Die Blechtrommel - recenzja/opis filmu (Deutsch)

Die Verhltnisse zwischen Polen und Deutschland waren damals sehr schlecht und wie knnte es auch anders sein, wo Deutschland schuld an so groem Leid des polnischen Volkes war. September 1939 fand der Angriff der Deutschen Wehrmacht auf Polen statt und machte den Tiefpunkt der deutsch-polnischen Beziehungen.