Tacy sami

Czytaj Dalej

Dylematy współczesnego konsumenta - Dylemat trzeci – różni czy tacy sami?

W takiej sytuacji bardzo trudno  łudzić się nadzieją,  że czynione przez nas konsumpcyjne działania, pozostają prawdziwie nowatorskie i odmienne od tych działań, które dokonywane są przez konsumpcyjne masy.

„Sami przedajni te ziemię zamieszkują”. Czy zgadzasz się z opinią Weycherta Wrzeszczowicza o polskim XVII-wiecznym społeczeństwie wypowiedzianą w „Potopie”?

Marzył o detronizacji Jana Kazimierza, aby samemu się koronować. Sam Weyhard Wrzeszczowicz nie jest świetlanym przykładem.

Składniki menu Taco Bell to dobra wygodnego zakupu, wybieralne , specjalne czy nie zauważalne?

 

Dobra konsumpcyjne klasyfikuje się na podstawie kryterium zachowań konsumenta w procesie planowania i dokonywania zakupów. Kryterium to uwzględnia nawyki konsumpcyjne, sposób postrzegania i dokonywania wyboru towaru oraz częstotliwości. Składniki menu Taco Bell wydają się posiadać cechy zarówno dóbr...

Jakie ryzyko-jeśli w ogóle- ponosi Taco Bell wchodząc w konkurencję z wielkimi łańcuchami fast-food?

 

Taco Bell jak każda firma wchodząca na rynek musi poddać się konfrontacji z konkurencją. Wchodząc w konkurencję z potentatami w branży fast-food (McDonald , Burger King ) Taco Bell ponosi spore ryzyko. Należy zwrócić uwagę na fakt, że obie konkurencyjne firmy są uznanymi markami na rynku, działają...

Określ cykl życia dań meksykańskich. Czy taco wydaje się być w innym stadium cyklu niż pizza meksykańska i burrito śniadaniowe?

 

W 1985 roku firma Taco Bell zdecydowała się rozszerzyć proponowany przez siebie jadłospis. Do menu dodano m.in. meksykańską pizze i burrito śniadaniowe z jajkami i kiełbasą. Produkty te uzupełniły będące już w menu taco, enchilada i burrito. Nowododane potrawy znajdują się w stadium wprowadzania...

Jeśli Taco Bell chce konkurować z McDonaldem i Burger Kingiem , czy powinno dodać do swojego menu hamburgery i kurczaki? Dlaczego tak lub nie?

 

Jak już zostało wspomniane w punkcie 2. szansą Taco Bell na zaistnienie na rynku fast-foodów jest zachowanie swojej oryginalności i meksykańskiego charakteru. Tylko w ten sposób restauracje z pod znaku dzwonka mogą pozyskiwać klientów i istnieć na tym bardzo wymagającym rynku. Wprowadzając do swojego...

Andragogika - Kiedy dorośli sami staną się źródłem i ośrodkiem emancypacji

Pytanie Kupffera jest pytaniem o istotę sprawy, takiej, że świat w którym żyjemy jest światem dorosłych. Masowo przyjmowane nawyki spowodują, że nasza tożsamość będzie chwiejna.

ALBOŚMY TO JACY TACY

Popularna krakowska taneczna pieśń ludowa rozpoczynająca się od słów:

Albośmy to jacy lacy,

chłopcy krakowiacy,

czerwona czapeczka,

na cal podkóweczka

i biała sukmana,

danaż moja, dana! 1-6.

TU SAPIENS TACE UT VIVAS IN PACE

Łac. - milcz mądrze, abyś żył w spokoju. Zaklęcie-groźba przestrzegającamagów i alchemików przed zdradą tajemnicy osobom postronnym. Szczególniedziś wobec ogromnej popularyzacji najtajniejszych przepisów magicznych,magowie i czarnoksiężnicy przywołują to zaklęcie, kierując je dowszystkich, którzy...