Szymona

Czytaj Dalej

LEGENDA NA DZIEŃ ŚWIĘTYCH SZYMONA I JUDY APOSTOŁÓW

 Szymon jednak rzeki im: Zdarza się często, iż skrzynki /lnie i wysadzane drogimi kamieniami zawierają w sobie jakieś rzeczy marne, w skrzynkach zaś brzydkich i drewnianych złożone są cenne rui nzyjniki ze szlachetnych kamieni.

Na podstawie "Żeńców" Szymona Szymonowica scharakteryzuj sielankę jako gatunek literacki

Szymon Szymonowic, autor wykwintnych i zarazem realistycznych sielanek, pochodził z rodziny mieszczańskiej, ale za zasługi na polu literatury został nobilitowany (uszlachcony).