Szymon Szymonowic (Simonides) (1558 — 1629)

Najwybitniejszym obok Szymonowica autorem sielanek był w tym czasie, młodo zmarły, Szymon Zimorowic (1609—1629), oraz jego brat Bartłomiej Zimorowic (1597—1677).

PREZENTACJA FEUDALNYCH STOSUNKÓW NA WSI - „ŻEŃCY” SZYMON SZYMONOWIC

Obraz pracujących w polu żeńców. W trakcie pracy rozmawiają trzy osoby Oluchna, Pietrucha, Starosta. Oluchna i Pietrucha narzekają na ciężar pracy i okrucieństwo Starosty, który nahajką pogania pracujących. Pieśń będąca oskarżeniem, przekleństwem pod adresem Starosty. Jednak złorzeczy mu gdy ten...

OBYCZAJOWOŚĆ POLSKI XVI WIEKU - WIEŚ I JEJ UROKI - SZYMON SZYMONOWIC

„Żeńcy” Szymonowic prezentuje wieś dwojako: przynoszącą bogactwo i swobodną staroście (ekonomowi) oraz ciężką pracę i niedolę robotników i chłopów.

MOHORT Szymon

Bohater gawędy wierszowanej, Mohort (1854), Wincentego Pola, która przez długi czas uchodziła za perłę poezji, „żołnierz niezłomnego trwania" na służbie Bogu i ojczyźnie na rubieżach Rzplitej, „całe życie zbrojny, jako lew dzielny, jak posąg spokojny".

Św. SZYMON KANANEJCZYK

a. Zelota wg Biblii, Ew. wg Mat., 10,4; Marka, 3,18; Łuk., 6,15; Dzieje Ap., 1, 13, jeden z 12 apostołów (zob.*), wyobrażany z piłą, narzędziem swego męczeństwa, a niekiedy także z rybą, symbolizującą jego zawód.

BELLOTTI, Bellotto JÓZEF SZYMON

ur. w Lombardii, zm. 1708 w Warszawie, Nadworny architekt królów Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego.

W 1682-96 opracował plany i kierował budową kościoła Św.Krzyża w Warszawie, ok. 1690 zaprojektował zamek Leszczyńskichw Rydzynie; oba te obiekty — pomimo przebudowy —zachowały cechy...

BIELSKI SZYMON SchP

Imię chrzestne Mateusz, ur. 15 IX1745 w Jazowsku (k. Nowego Sącza), zm. 4 I 1826 w Warszawie,nauczyciel, wydawca, historyk.

Kształcił się w kolegium pijarów w Podolińcu na Spiszu;do zakonu wstąpił 1766, śluby zak. złożył 1768; studia filoz.odbył w Międzyrzeczu Koreckim, a teol. w Krakowie;...

BOCCHORN SZYMON SJ

ur. 22 X-1639 w Braniewie,zm. 6 I 1721 w Świętej Lipce (k. Reszla), Misjonarz, pisarz.

Do zakonu wstąpił 1660; był przełożonym domu mis. w Królewcu(1681-88), regensem seminarium diec. w Braniewie (1688--92), nast. rektorem kolegium w Reszlu (1692-95) i Braniewie(1707-10), gdzie 1708 utworzył katedrę prawa...

DRESZLER SZYMON ks.

ur. 18 VII 1897 w Toruniu, zm. 1 III 1964 w Pelplinie, Muzykolog.

Po maturze, powołany do armii niem., był organistą garnizonowym podczas I wojny świat, we Francji i Flandrii; od 1919 odbywał studia filoz.-teol. w Pelplinie i 1923 przyjął święcenia kapł. ; jako wik. katedralny nauczał śpiewu w...

FIRKOWICZ SZEMAJA (SZYMON)

ur. 28 XI 1897 wTrokach, zm. 16 IV 1982 tamże, duchowny karaimski, pisarz.

Naukę pobierał w Trokach, a po wybuchu I wojny świat, wPskowie i Eupatorii (Krym); po wojnie osiadł w Trokach,gdzie był młodszym (od 1920) i starszym (od 1922) —> hazzanem,a nast. pełnił obowiązki —> hachana wyznania...

GIEDROYĆ SZYMON MICHAŁ bp.

ur. 30 X 1764 w Wilkiszkach,zm. IX 1844 w Olsiadach, koadiutor i administratorżmudzki.

W 1787 przyjął w Worniach święcenia kapł., poczym studiował teologię w Rzymie; 1798 uzyskał doktorat zteologii na Uniw. Wileńskim; z ramienia kapituly żmudzkiejby! członkiem Kolegium Duchownego Rzym.kat. w...

Szymon Starowolski

Nie od razu też ulotniła się z literatury mądrość i szlachetność myśli: widać to z pism kanonika krakowskiego Szymona Starowolskiego (urodził się w końcu wieku XVI, umarł w roku 1656).

GOŁKOWIC SZYMON ks.

zm. po 12 X I 1667, filozof.

Studia na UJ ukończył 1615, po czym wykładał tamże nawydz. filozoficznym; jest autorem komentarzy do ArystotelesaQuaestio de natura et essentia temporis (1623) i Quaestiode cognitione intellectus (1631);

od 1637 wykładał teżgramatykę języka hebr.; 1643 j a k o prof, i...

GRÜNAU SZYMON OP

Kronika pruska Szymona G.

HALICJUSZ, Halicki SZYMON ks.

ur. 1576 w Pilźnie,zm. 13 VI 1625 w Krakowie, teolog.

Od 1594 studiował naAkademii Krak. i 1603 uzyskał stopień magistra sztuk wyzwolonych;w tymże roku rozpoczął wykłady na wydz. filozoficznym,którego 1613 został dziekanem; 1616 objął nowoutworzoną katedrę wymowy; 1619 przyjął święcenia kapl...

HERMANOWICZ SZYMON OFMObs

ur. 1598 lub 1604,zm. 8 IX 1668 lub 7 X 1674 w Krakowie, malarz.

Tradycjazak. przypisuje mu autorstwo obrazów ołtarzowych (powstałychpo 1630) w bazylice Bernardynów w Leżajsku: MatkaBoska Niepokalanie Poczęta, Św. Elżbieta, Św. Maria Magdalena,Wizja św. Jacka, Wizja św. Bernardyna ze Sieny, Wizjaśw...

HUBERBAND SZYMON

ur. 1912 w Chęcinach k. Kielc,zm. 1943 w Treblince, rabin, historyk.

W młodości zajmowałsię dziejami Żydów; prace kontynuował, zostawszy rabinemw Piotrkowie Trybunalskim; opracowywał teksty hebr. z X--XIII w., zawierające materiały z historii ludów slow.; w getciewarsz. dla archiwum E. Ringelbluma...

Kościół jerozolimski - Szymon, zwany Magiem

Od imienia Szymona Maga utworzono w Kościele nazwę symoniana oznaczenie kupowania rzeczy świętych i urzędów kościelnych.

Szymon Mag

Herezjolodzy starożytni widzieli w Szymonie ojca gnozy, ale wydaje się, że poglądy gnostyckie łączone z jego osobą były w istocie poglądami nie samego Szymona, lecz jego uczniów.