Święty Szymon Stock

Szymon Stock, zakonnik. Stąd jego drugie imię: Szymon Pień (ang. Szymon Stock zmarł 16 maja 1265 r. Szymon przedstawiany jest jako mnich w habicie karmelitów.

SZYMON CZARNOKSIĘŻNIK

Wtedy Szymon spadł i stracił życie. Wg innej legendy Szymon kazał się żywcem zakopać i zapowiedział, że objawi się, zdrów i cały, na trzeci dzień.

Święty Szymon Słupnik

Występuje w dwóch formach:SYMEON i SZYMON. Szymon Słupnik, asceta. Szymon przedstawiany jest najczęściej w scenie na słupie.

Szymon Szymonowic (1554-1629)

Natomiast Szymon Szymonowic - być może dlatego, że sam był mieszczaninem, dostrzegł i przedstawił ciężką dolę pańszczyźnianego ludu, który pierwszy raz doszedł do głosu właśnie w utworze Szymonowica.

Błogosławiony Szymon z Lipnicy

Szymon z Lipnicy, kapłan. Szymon przedstawiany jest jako głoszący kazanie.

Święty Szymon

Szymon, Apostoł (I w). Szymon w sztuce wschodniej przedstawiany jest z krótkimi włosami lub łysy, w sztucezachodniej ma dłuższe włosy i kędzierzawą brodę.

BUDNY SZYMON

BUDNY SZYMON , ur.

MAJCHROWICZ SZYMON

MAJCHROWICZ SZYMON, ur.

MARYCJUSZ SZYMON, Maricius, właśc. nazw. Kociołek

MARYCJUSZ SZYMON, Maricius, właśc.

OKOLSKI SZYMON

OKOLSKI SZYMON, ur.

PISTORIUS SZYMON

PISTORIUS SZYMON, ur.

STAROWOLSKI Szymon

STAROWOLSKI Szymon, ur.

SZYMONOWIC SZYMON, pseud. Simon Simonides

SZYMONOWIC SZYMON, pseud. Szymona z Brzezin, od 1575 studiował w Akad.

ZIMOROWIC SZYMON, pierwotne nazw. Ozimek

ZIMOROWIC SZYMON, pierwotne nazw. , w 9 lat później, ogłosił także własne Sielanki nowe ruskie jako dzieło Szymona, zapewne chcąc w ten sposób uczcić jego pamięć.

Szymon Kossakowski

  Szymon Kossakowski (1741-1794 ) był początkowo uczestnikiem konfederacji barskiej, a potem zagorzałym stronnikiem Rosji.

BUDNY SZYMON

Merczyng, Szymon B.

CZECHOWICZ SZYMON

Orańska, Szymon Cz.

GAWŁOWICKI SZYMON ks.

PSB VII 319; tenże, Szymon G.

Szymon Zimorowic (Zimorowicz)

W tym samym roku, w którym umarł Szymonowicz (1629), zgasł podczas stu­diów w Krakowie, w dwudziestej pierwszej wiośnie życia, utalentowany liryk, tak­że mieszczanin lwowski, Szymon Zimorowicz.