Szymanowska

Czytaj Dalej

XX WIEK - Muzyka polska: Karol Szymanowski

Szymanowski sięgał bezpośrednio do ludowych zasobów melodycznych. W każdym z wymienionych utworów Szymanowski zaprezentował cieka­wą koncepcję formalną i wyrazową, dokonując połączenia cech dawnych i nowych.

Karol Szymanowski

To wydarzenie kończy pierwszy okres twórczości Szymanowskiego (moment zetknięcia się ze światem muzycznym Berlina) II okres twórczości – Wpływy muzyki niemieckiej 1906 – 1908 – Szymanowski bywał często w Berlinie i Lipsku.

Maria Szymanowska

Szymanowska była też wybitną, koncertujaca w całej Europie pianistka. Twórczosckompozytorska i działalnosc pianistyczna Szymanowskiej stanowia wany etap w rozwojumuzyki polskiej przed Chopinem.

SZYMANOWSKI JÓZEF

SZYMANOWSKI JÓZEF, ur. Korwin-Szymanowski, W.

KRZYŻANOWSKI ANATOL, właśc. Natalia Korwin-Szymanowska, z Krzyżanowskich

Natalia Korwin-Szymanowska, z Krzyżanowskich, ur.

SZYMANOWSKI WACŁAW

SZYMANOWSKI WACŁAW, ur.

SZYMANOWSCY

: Marcin , 1775-1830; Wojciech , 1801-61, syn Marcina; Władysław, 1840-1917, syn Wojciecha; Wiktoryn a Bakałowiczowa, 1835-74, córka Wojciecha Szymanowskiego.