Wpływ badania cytologicznego na wczesne rozpoznanie i leczenie chorób szyjki macicy

Badanie cytologiczne jest jedną z najważniejszych metod stosowanych w profilaktyce raka szyjki macicy. Łatwa dostępność szyjki macicy dla badań diagnostycznych stwarza możliwość wczesnego wykrywania różnorodnych patologii, a przede wszystkim stanów przednowotworowych.

Rak szyjki macicy

Kliniczny stopień raka szyjki oceniamy na< podstawie dokładnego badania ginekologicznego i badania przez odbytnicę oraz na podstawie oglądania szyjki we wziernikach. ko-nizację chirurgiczną szyjki.

Szyjka macicy

Ta metoda oceny śluzu szyjkowego służy w praktyce do określania terminu jajeczkowania. W okresie cyklu menstruacyjnego błona śluzowa szyjki macicy nie ulega złuszczaniu (przyczynia się do tego brak w niej tętnic spiralnych).

Nadżerka szyjki macicy

Nadżerka części pochwowej szyjki macicy jest to zmiana powstała z różnych przyczyn, polegająca na braku nabłonka wielowarstwowego płaskiego, pokrywającego w warunkach prawidłowych tarczę części pochwowej (tarczą szyjki macicy jest jej część pochwowa widoczna we wzierniku ginekologicznym).

Zapalenie szyjki macicy

Uszkodzenie szyjki macicy podczas poronienia, porodu staje się przyczyną przewlekłego stanu zapalnego błony śluzowej < kanału szyjki. W razie obecności nadżerki należy wykluczyć raka szyjki.

Szyjka macicy

Niezbyt rzadko wargi odwrócone są na zewnątrz, wynicowane (erersio), tak że błona śluzowa szyjki macicy jest widoczna; wtedy nabłonek migawkowy błony śluzowej macicy przedłuża się nieco na wargi, mówimy o nadżerce fizjologicznej (erosio physiologica); wskazuje na to czerwonawe zabarwień tego miejsca.

Błona mięśniowa szyjki

W czasie ciąży tkanka ta ulega rozpulchnieniu i w czasie porodu kanał szyjki bardzo silnie rozszerza przechodzący płód: jednak w związku ze swą sprężystością szyjka zazwyczaj nie ulega naddarciu.

Pęknięcie szyjki macicy, pochwy i krocza

W przypadkach, w których pęknięcie szyjki, drąży do przymacicza, co zwykle powoduje duże krwawienie i tworzenie się krwiaków w przymaciczu, należy przystąpić do otwarcia jamy brzusznej, jeśli nie udaje się opanować krwawienia od dołu.

Badania przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy

Zmniejszenie częstości raka szyjki macicy i umieralności na ten nowotwór w populacjach poddanych skriningowi jest różne, co wiąże się przede wszystkim z masowością i jakością badań. Tak znaczny zysk zdrowotny sprawia, że cytodiagnostyka szyjki macicy jest uznana za podstawowy, wręcz wzorcowy test skriningowy.

Szyjka kości udowej

W miejscu połączenia szyjki z trzonem odchodzą z powierzchni tylnej dwa wydatne guzy, krętarz większy i krętarz mniejszy, które służą za ramiona dźwigni dla mięśni obracających udo.

Rak szyjki macicy

Rak szyjki macicy stanowi 60% wszystkich raków narządu rodnego. Leczenie raka szyjki jest operacyjnej z pomocą radioterapii.

Nadżerka szyjki macicy

Po pęknięciu szyjki nabłonek gruczołowy endocervix wydostaje się na zewnątrz (zwiększenie proliferacji i rozrostu przez lokalne cytokiny).

Złamania szyjki kości ramiennej

złamania szyjki kości ramiennej; powstają najczęściej na skutek urazu pośredniego (upadek na rękę).

Złamanie szyjki kości udowej

złamanie szyjki kości udowej; występuje najczęściej u ludzi starszych w wyniku działania pośredniego (bocznej siły obrotowej) lub bezpośredniego (upadek na bok).