SZYJA

Dać, położyć szyję (pod miecz, szablę); nałożyć, przypłacić szyją zostać straconym, ściętym, zabitym. Unieść (całą) szyję ujść cało, z życiem, ocaleć, uniknąć zguby, wyjść bez szwanku, obronną ręką.

Guzy szyi

   Badania pomocnicze, takie jak: a) badanie radiologiczne klatki piersiowej i w razie potrzeby krtani, gardła dolnego, nosogardła i przełyku, b) badanie radioizotopowe w przypadkach podejrzanych o guzy gruczołu tarczowego lub ślinianek, a w tym ostatnim wypadku także badanie sialogra-ficzne, c) badania naczyniowe przy podejrzeniu guza naczyniowego, tętniaka lub guza kłębka szyjnego, d) badanie laboratoryjne, szczególnie morfologia krwi z rozmazem ...

Okolice szyi

trójkąt tętnicy szyjnej (trigonu m carot i cum), d ó ł n a d o b o j c z y k o w > mniejszy (Jossa supraclaricularis minor) i trójkąt łopatkowo-obojczykowy (trigonum omoclariculare), zwany też dołem na do bo j c zy ko wy m większym (fossa supraclaricularis major).

Zespół przeciążenia mięśni szyi i karku

Postępowanie Leczenie zespołu przeciążenia kręgosłupa szyjnego (faza ostra) polega w pierwszym rzędzie na unieruchomieniu szyi.

Główne tętnice szyi i głowy

szyj na z,*wnętrzną oraz 2) t. Szyja jest obszarem przechodnim dla dróg zaopatrzenia położonych z jednej strony między tułowiem a głową, z drugiej między tułowiem a kończyną górną.

NACZYNIA I WĘZŁY CHŁONNE GŁOWY I SZYI

Znaczna większość limfy głowy i szyi  obustronnie dopływa do węzłów chłonnych szyjnych głębokich (nodi lymphalici cewicales pro-fundi) układających się wzdłuż powrózka naczyniowo-nerwowfcgo szyi i stąd kieruje się do pnia chłonnego szyjnego (truncus lymphaticus jugularis).

Powięź szyi

W przestrzeni nadrostkowej przebiegają żyła szyjna przednia oraz łuk żylny szyjny, przestrzeń nadobojczykowa natomiast zawiera luźną tkankę łączną.

M. szeroki szyi - odmiany

M. szeroki szyi jest pozostałością mięśniówki skórnej, która u wielu ssaków (np. koń, pies) jest silnie rozwinięta na całym tułowiu; nosi ona u nich nazwę pod-ściółki mięśniowej (panniculus carnosus*) i stanowi narząd ochronny skóry. Słabe ślady tej błony mięśniowej poza m. szerokim...

Trójkąty szyi

Zawiera on końcowy odcinek tętnicy szyjnej wspólnej, gałęzie przednie tętnicy szyjnej zewnętrznej, łuk nerwu podjęzykowego, gałąź górną pętli szyjnej, nerw błędny i nerw krtaniowy oraz żyłę tarczową górną, twarzową i językową.

Mięsień długi szyi

Mięsień składa się z trzech głównych pasm: 1) pasmo przyśrodkowe, podłużne, rozpoczyna się na trzonach drugiego — czwartego kręgu szyjnego i kończy się na trzonach szóstego i siódmego kręgu szyjnego oraz pierwszego — trzeciego kręgu piersiowego, pasmo to stanowi podstawę trójkąta; 2) pasmo boczne skośne górne rozpoczyna się na guzkach przednich wyrostków poprzecznych szóstego do trzeciego kręgu ...

ŻYŁY GŁOWY I SZYI

szyjna zewnętrzna (v. szyjna przednia (v. Te trzy żyły szyjne tworzą z sobą obfity układ zespoleniowy osobniczo bardzo zmienny.

Naczynia i węzły chłonne głowy i szyi

Węzły chłonne głowy Węzły chłonne potyliczne położone na poziomie kresy karkowej górnej Węzły chłonne zamałżowinowe leżące ku tyłowi od małżowiny usznej Węzły chłonne przyusznicze układające się w dwóch warstwach (powierzchowne i głębokie) Węzły chłonne policzkowe leżące na powięzi mięśnia policzkowego Naczynia chłonne głowy układają się w trzy pasma; są to: Pasmo twarzowe, biegnące wzdłuż żyły twarzowej i ...

Mięsień szeroki szyi

Mięsień unosi skórę szyi z podłoża wraz z tkanką podskórną, dzięki czemu zmniejsza ciśnienie powietrza na żyłę szyjną zewnętrzną, biegnącą pod mięśniem, i ułatwia krwiobieg.

Przestrzeń środkowa szyi

Przestrzeń środkowa szyi (spatium colli medium*). Druga, praktycznie bardzo ważna przestrzeń, łącznotkankowa przestrzeń środkowa szyi, znajduje się poniżej kości gnyko-wej między blaszką przedtchawiczą i przedkręgową. Przestrzeń ta zawiera: 1) krtań z tchawicą, do tyłu od nich 2) gardło i...

Wrodzona krótka szyja

Szyja jest skrócona, sprawiając wrażenie, jakby głowa spoczywała bezpo­średnio na barkach. Ruchy kręgosłupa szyjnego są ograni­czone.

Szyja krótka wrodzona

szyja krótka wrodzona; brevicollis; zespół Klippel-Feila; wada polega na zmianach kształtu (kręgi klinowe, półkręgi) i liczby kręgów szyjnych, skróceniu szyi, zniekształceniu jej zarysów, co sprawia wrażenie, że głowa jest osadzona bezpośrednio na tułowiu.

Tętnice głowy i szyi

Gałęzie tętnicy szyjnej wewnętrznej: Gałąź szyjno-bębenkowa Gałąź kanału skrzydłowego Gałęzie zatoki jamistej Tętnica oczna jest pierwszym odgałęzieniem końcowego odcinka tętnicy szyjnej wewnętrznej.

Szyja (tarczyca)

Niepowiększony gruczoł tarczowy nie jest widoczny przy oglądaniu szyi od przodu i z boku. U dziewczynek w okresie pokwitania gruczoł ten może być w niewielkim stopniu zauważalny, powiększony. Powiększony gruczoł tarczowy nosi nazwę wola.

Klasyfikacja wola według WHO:

1° - tarczyca jest niewidoczna...

Mięśnie szyi - uwagi ogólne

Mięśnie szyi układają się symetrycznie dokoła kręgosłupa. Z mięśniami położonymi do tyłu od kręgosłupa zapoznaliśmy się poprzednio; tworzą one mięśnie karku. Pozostałe mięśnie, położone z prawej i lewej strony kręgosłupa i do przodu od niego, stanowią mięśnie szyi w ścisłym...

Powrózek naczyniowo-nerwowy szyi

szyjnej wspólnej dochodzi jeszcze z przodu 4) gałąź górna pętli szyjnej ł, bocznie zaś, na zewnątrz pochewki wzdłuż ż. szyjnej wewnętrznej, łańcuch 5) szyjnych węzłów chłonnych głębokich ułożonych w luźnej przesuwalnej tkance łącznej.