Szwedzki

Czytaj Dalej

Potyczki polsko - szwedzkie na Bałtyku w XVII w.

Równocze-śnie polski okręt "Wodnik" z wiceadmirałem Hermanem Wittem zaatakował szwedzki okręt "Solen". W ręce polskie wpadł natomiast szwedzki okręt flagowy, a dowódca jego zginął.

Geneza konfliktu polsko – szwedzkiego u schyłku XVI wieku

Król szwedzki kosztem utraty całej jazdy ocalił pod Trzcianą piechotę. W 1629 za pośrednictwem Francji zawarto rozejm polsko – szwedzki w Starym Targu bardzo niekorzystny dla Polaków, gdyż na jego mocy Szwedzi zatrzymali większość Inflant oraz porty Prus Książęcych i Królewskich, wyjątkiem Gdańska, Pucka i Królewca.

Wojna polsko - szwedzka 1655 - 1660

W ten sposób rozpoczął się długotrwały konflikt polsko szwedzki u którego genezy leżało zarówno rywalizacja o dominację nad Morzem Bałtyckim (dominium maris Baltici) jak i złudne nadzieje Wazów polskich na odzyskanie korony szwedzkiej.

NAJAZD SZWEDZKI (1655 - 1660)

1656 Polacy zajęli W-wę, później przegrali bitwę pod W-wą, ale później znowu ją odzyskali ( kilka tygodni ) i wtedy monarcha szwedzki doszedł do wniosku, że sam nie jest w stanie swojej zdobyczy utrzumać.

SZWEDZKI

Strój szwedzki, buty szwedzkie wg XVII-wiecznej mody szwedzkiej, wprowadzonej do Polski przez dwór Wazów, jako tzw.

Wojny polsko - szwedzkie w I poł. XVII wieku - PRZEBIEG WOJNY (1621 - 1629)

Gdy szala zwycięstwa przechyliła się na ich stronę, król szwedzki został ciężko ranny, w związku z czym Szwedzi przerwali natarcie. król szwedzki na czele 5 tys.

Potop szwedzki z II połowy XVII wieku

Król polski już Jan Kazimierz używał obok tytułu króla polskiego tytuł króla Szwecji, czego nie aprobował król szwedzki. i zakończył on potop szwedzki z II połowy XVII wieku.

DYNASTIA SASKA - Najazd szwedzki w czasie wojny północnej

Ta druga po potopie szwedzkim fala zniszczeń, wraz z zarazą wyludniającą w latach 1705-1714 ogromne połacie kraju, sprawiła, że położenie mieszkańców Rzeczypospolitej w początkach XVIII w.

Wojny polsko - szwedzkie w I poł. XVII wieku - PRZEBIEG WOJNY (1600 - 1611)

IX w obozie Szwedzkim podjęto decyzję o uderzeniu prawie całością sił na Chodkiewicza. W tym celu Chodkiewicz rzucił pod szyki szwedzkie harcowników, ale ci niewiele wskórali.

DUŃSKO-SZWEDZKA WOJNA 1643-1645

Pokonawszy l lipca 1644 w bitwie morskiej flotę szwedzką i holenderską, Duń­czycy zablokowali okręty szwedzkie w Za­toce Kilońskiej, później jednak w pobliżu wyspy Lolland floty holenderska i szwedzka zaatakowały i zniszczyły 17 okrętów duń­skich.

DUŃSKO-SZWEDZKA WOJNA 1675-1679.

Na lądzie odnosiły zwycięstwa w 1676 wojska szwedzkie, którymi dowodził Karol XI (1676-1678). Szwecja i Dania zawarły pokój w Lund, w Skanii, która pozostała w szwedzkich rękach.

POLSKO-SZWEDZKA WOJNA O INFLANTY PIERWSZA 1600-1611

W tej fazie była to wojna na wyczerpanie przeciwnika, z kilko­ma nie rozstrzygniętymi starciami polskiej i szwedzkiej jazdy; wybrzeże Bałtyku opa­nowane było przez wojska szwedzkie.

POTOP SZWEDZKI W SANDOMIERZU

W Rudniku nad Sanem w 1656 roku miała miejsce słynna potyczka jednego z oddziałów wojsk Stefana Czarnieckiego, dowodzonego przez rotmistrza Szandarowskiego z tylną strażą wojsk szwedzkich, podczas której o mało nie zginął król szwedzki Karol X Gustaw.

Wojny polsko - szwedzkie w I poł. XVII wieku - PRZYCZYNY

Kolejnym powodem, którego obawiała się ludność Szwedzka było narzucenie przez nowego arcykatolickiego króla odmiennej religii.

Wojny polsko - szwedzkie z pierwszej połowy XVII wieku

Wojna polsko-szwedzka rozpoczęła się atakiem Szwedów na Inflanty w 1600r. Wojny polsko-szwedzkie zostały zakończone rozejmem w Sztumskiej Wsi w 1635r.

Jarząb Szwedzki

Występowanie; Jarząb szwedzki został odkryty i występuje dziko w południowej Skandynawii, na Nizinie Północnoniemieckiej, a w Polsce na pobrzeźach. Uwagi ogólne: Jarząb szwedzki jest samorzutnie powstałym i dziedzicznie utrwalonym mieszańcem jarzębiny (Sorbus aucuparia; str.

Najazd Szwedzki (Potop)

W czerwcu 1656 roku udało się odbić z rąk szwedzkich Warszawę, która jednak ponownie wpadła w ręce wroga. Traktat w Oliwie (rok 1660) zakończył wojny polsko - szwedzkie.

BRYGIDA SZWEDZKA, Birgitta św.

ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ — Pochodziła z zamożnej rodziny;1316 została wydana za mąż za Ulfa Gudmarssona, miała z nim4 synów i 4 córki (Katarzyna Szwedzka). 19062 {Święta B, szwedzka.

DUŃSKO-SZWEDZKA WOJNA 1563-1570

W odpowiedzi szwedzki król Eryk XIV (1533-1577) umieścił obok swojego także herb Danii.

ROSYJSKO-SZWEDZKA WOJNA 1741--1743

Rosnące w siłę szwedzkie stronnic­two Hattar („kapelusze") było rzecznikiem wojny z Rosją o odzyskanie utraconych przez Szwecję terytoriów.