Szwecja

Szwecja

Czytaj Dalej

Przyczyny nie wstąpinia Dani, Szwecji i Wielkiej Brytani do EGW

Czynnikiem, który wpłynął na zintensyfikowanie działań na rzecz pełnego członkostwa Szwecji w UGiW, stał się wyraźny wzrost poparcia w tym kraju dla euro po tym, jak praktycznie bez większych problemów wprowadzone zostały do obiegu banknoty i monety euro w dwunastu krajach obszaru w pierwszych tygodniach 2002 r.

Przyczyny, przebieg i skutki wojen ze Szwecją w XVII wieku

Wydawało się to bardziej realne, gdy po śmierci Gustawa Adolfa władzę objęła w Szwecji jego córka - Krystyna. Wskutek tego wzmocnieniu uległa pozycja Szwecji, odżyły też plany przekształcenia Bałtyku w jej wewnętrzne morze.

Sytuacja wewnętrzna w Szwecji w I połowie XVII wieku

Następcy Gustawa II Adolfa – królowa Krystyna I Karol X Gustaw – chcąc utrzymać pozycję Szwecji na arenie międzynarodowej, popadli w coraz większą zależność finansową od magnaterii, u której zastawiali dobra państwowe.

Szwecja - Informacje ogólne

Szwecja jest krajem przyjaznym dla turystów i rowerzystów. Szwecja jest droga, ale wbrew pozorom osiągalna również dla turystów ze średnio wypchanym portfelem.

Polityka Katarzyny II wobec Turcji i Szwecji

Szwecja (odniósłszy sukcesy na morzu) zawarła pokój z Rosją w Varala (14 VIII 1790) na zasadzie terytorialnego status quo. Katarzyna wyrzekła się ingerowania w wewnętrzne sprawy Szwecji.

Szwecja w okresie rządów Gustawa III

W obliczu buntu oficerów, arystokratycznych spiskowców i wojny na dwa fronty (przeciwko Szwecji wystąpiła i Dania) sytuacja Gustawa III była krytyczna, ale tak jak w 1772 r.

Instytucje edukacyjne systemu opieki nad dzieckiem w Szwecji i w Polsce

W Szwecji sposobem zorganizowania procesu kształcenia zajmuje się przede wszystkim państwo. Sytuacja jest podobna w Szwecji, gdzie także nad wykonywaniem poszczególnych ustaw czy wydanych rozporządzeń czuwa bezpośrednio Ministerstwo Edukacji.

Wojna siedemnastowieczna ze Szwecją

W 1629 za pośrednictwem Francji zawarto rozejm w Starym Targu - niekorzystny dla Polaków: a) wszystkie porty inflanckie i pruskie oprócz Pucka, Gdańska i Królewca do Szwecji, b) Szwedzi zapewnili sobie 3,5 % cło z handlu gdańskiego, c) książę pruski jako rekompensatę za utracone ziemie dostał Malbork, Sztum i Żuławy IV etap - 1635 Ten rozejm został zmieniony w 1635 w Sztumskiej Wsi: a) Szwedzi zmuszeni zostali do opuszczenia portów ...

Samorząd terytorialny Szwecji

Województwa stanowią drugi szczebel samorządu terytorialnego w Szwecji. Najbliższe wybory samorządowe w Szwecji odbędą się 17 września (tego samego dnia mają też miejsce wybory parlamentarne).

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Walki ze Szwecją a wojna trzydziestoletnia

cenne zdobycze terytorialne Szwecji (Pomorze Zachodnie ze Szczecinem i Rugią), Brandenburgii (Pomorze Słupsko-Koszalińskie) i Saksonii (część Śląska).

Szwecja i Finlandia

W Szwecji zachowano nie tylko urząd biskupi i święcenia kapłańskie, ale także święta oraz dużo obrzędów i zwyczajów katolickich, przezco wielu ludzi nie dostrzegło zerwania z Kościołem katolickim. Eryk XIV (1560-1568), syn Gustawa Wazy, dążył do władzy absolutnej i popierał kalwinizm w Szwecji.

Nieudana rekatolicyzacja Szwecji

Wydawało się wówczas, że jest to szansa na rekatolicyzację Szwecji, lecz szybko okazała sięona nierealna.

Organizacja administracji osiemnastowiecznej republik: Anglia, Szwecja, Stany Zjednoczone

Rozwiązania zbliżone do angielskich przyjmowała również Szwecja. Szwecja już w XVIII w. nie tylko w Szwecji.

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Rozejm ze Szwecją w Sztumskiej Wsi (1635)

Podpisano 26-letni rozejm, na mocy którego Rzeczpospolita odzyskiwała ujście Wisły, a Szwecja zatrzymywała Inflanty (bez Dyneburga).

CLARY Desiree (1774 - 17 XII 1860), żona marsz. Bemadotte’a, królowa Szwecji, siostra Julie

W 1810 Bernadotte’a wybrano następcą tronu Szwecji, ale Desiree ograniczała do minimum pobyty w Sztokholmie. Od 1818 królowa Szwecji, chociaż koronowano ją dopiero w 1829.

Modele administracji na przykładzie Szwecji

Szwecja była w najtrudniejszej sytuacji z państw skandynawskich, gdyż zbudowała państwo dobrobytu uważane za podręcznikowy model tego typu państwa.

Ingerencja państw ościennych w sprawy polskie w XVIII w. - Wojna ze Szwecją

W 1699 r. uformowała się liga północna. W jej skład wchodziły: Saksonia, Rosja, Dania i Rzeczpospolita. "Celem jej było odzyskanie przez te państwa ziem zagarniętych przez Szwecję, przy czym August II występował jako król polski z pretensjami do Inflant i Estonii, w których chciał przecież osadzić...

Ruchy rewolucyjne 1848 roku w Portugalii, Hiszpanii, Belgii, Danii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i na Półwyspie Bałkańskim

W Szwecji w latach 1818-1844 rządził absolutystycznie Karol XIV Jan Bernadotte.

CHRYSTIANIZACJA LUDÓW PÓŁNOCNYCH - Szwecja

950-995) z dynastii Skjoldungów, ożeniony z polską księżniczką Swiętosławą, jednakże dopiero ich syn, Olaf III Skötkonnung (995-1020) pochrzcie w 1008 roku podjął systematyczną chrystianizację Szwecji.

KAROL XIII (7 X 1748 - 5 II 1818), król Szwecji

W nagrodę decyzją kongresu wiedeńskiego Szwecja otrzymała Norwegię, zabraną Danii.