Szlachta

Szlachta

Czytaj Dalej

Krytyka szlachty w literaturze polskiej.

Romantycy, którzy głosili ideę walki narodowowyzwoleńczej nieco mniej krytycznie odnosili się do szlachty, być mole dlatego, że to właśnie szlachta dźwigała na sobie ciężar powstań narodowych i ponosiła najwięk­sze ofiary.

Krytyka szlachty w literaturze polskiej

Romantycy, którzy głosili ideę walki narodowowyzwoleńczej nieco mniej krytycznie odnosili się do szlachty, być mole dlatego, że to właśnie szlachta dźwigała na sobie ciężar powstań narodowych i ponosiła najwięk­sze ofiary.

"Ostoja polskości" czy "Świat zepsuty"? literacki wizerunek szlachty w ocenie młodego Polaka.

Środowisko szlachty polskiej Jako „świat zepsuty" Od początku, obok zalet szlachty jako warstwy rządzącej krajem i tworzącej kulturę, pisarze w wielu utworach podkreślali jej wady: M.

SZLACHTA

o szlachcie zagrodowej. Szlachta czynszowa opłacająca czynsz za używanie ziemi. Szlachta drążkowa niezamożna, biedna. Szlachta folwarczna średnia, stanowiąca trzón stanu szlacheckiego.

"Potop" H.Sienkiewicza - krytyka czy apoteoza ówczesnej szlachty?

Skrzetuski, który nawieść o kapitulacji Wielkopolski rwał sobie włosy z głowy, -> oprócz szlachty zamożnej ukazuje Sienkiewicz w "Potopie" szlachtę ubogą, zaściankową, np.

Spory królów ze szlachtą w złotym wieku

Żądania egzekucji praw nie były więc w rozumieniu szlachty niczym innym jak drogą do przywracania prawa na właściwe miejsce - prawa pospolitego, ilekroć władza królewska próbowała sprowadzić je na manowce.

„PAN TADEUSZ” - CHARAKTERYSTYKA SZLACHTY POLSKIEJ

W „Panu Tadeuszu” jest ukazana ówczesna szlachta (prawie wszyscy bohaterowie są szlachcicami). Szlachta bardzo dbała o gości.

OBLICZE SZLACHTY XVI WIEKU - FRASZKI I PIEŚNI JANA KOCHANOWSKIEGO

   „Odprawa posłów greckich” Symbolem szlachty jest na przykład Aleksander.

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Dążenie burżuazji angielskiej i nowej szlachty do likwidacji pozostałości ustroju feudalnego

W takiej sytuacji burżuazja i nowa szlachta dążyła do usunięcia pozostałości feudalnych w życiu ekonomicznym , społecznym i politycznym kraju.

Społeczeństwo stanowe w Polsce w XIV i XV w. - Szlachta

Zwalniały one całą szlachtę od większości podatków, gwarantowały nietykalność osobistą i majątkową, nadawały określone prawa sejmikom szlacheckim.

SZLACHTA W ROKU 1831, wiersz G. Ehrenberga

SZLACHTA W ROKU 1831 (inc.

OBLICZE SZLACHTY XVI WIEKU - „O POPRAWIE RZECZY POSPOLITEJ” FRYCZ-MODRZEWSKI

•  KSIĘGA I [o obyczajach]

Jest to traktat o uczciwości i rozumie, który ma wspomagać działanie każdego człowieka. Mówi też o sprawiedliwości; wszyscy są równi. Za najwyższą cnotę uznaje on rozum (humanista). Zlikwidowanie żebractwa przez przytułki. Żąda opieki nad starcami i kalekami. Postuluje o...

Staropolski Sarmata przeciw oświeconemu patriocie – ocena wad szlachty XVII w.

„Pamiętaj człowiecze, że >Prochem jesteś i w proch się obrócisz!” wołali średniowieczni zakonnicy i asceci. Ale tobie nie odpowiadały te hasła, nie miałeś na tyle siły i samozaparcia, aby im podołać. Dźwięczały ci w uszach słowa Horacego „carpe diem” – podobały ci się i chciałeś je...

Historyczna ewolucja typów elit (archonci, senatorowie, szlachta, arystokracja, oligarchia, burżuazja itp.)

Elity przed Pareto:

Religijne

Wojownicy

Arystokracja

Oligarchia

Neto i merytokracja – XIX w. o przynależności do elit decydują cechy osobowościowe i wykształcenie

XIX/XX w. Pareto wyróżnia elity polityczne

Ateny: demokracja ekskluzywna (wyłączająca), elitą...

Filozofia polityki ściąga z notatek i streszczenie podręcznika do fiozofii polityki, do prof. Szlachty to jest to co najwazniejsze

Wittgeinstein -wczesny-formulownanie zdan normatywnych, sensownych nie jest możliwe, gdyz jednoznacznie nie można nic stwierdzic, wszytsko zalezy od kontekstu -pozniej przyjol dualizm lingwistyczny, w każdym uzyciu jyka rzada jego wlasne reguly -systemy prawne są sztuczne gdyz zawieraja zdania o charakterze normatywnym a nie opisowym Sofiści-przekonuja ze prawo jest pochodzenia ludzkiego, narzucaja trec mocnieji słabszym -wyzszego rzedu lad normatywny, nie ma on jednak związku z ...