SPRAWIEDLIWIE. Szkic powieściowy

Szkic powieściowy, szkic W. można dostrzec pogłosy Sienkiewiczowskich —> Szkiców węglem, zarówno w postaciach pisarza gminnego i wójta, jak w wędrówce zbolałej matki Jaśka szukającej pomocy dla syna.

SZKIC POWIEŚCIOWY

SZKIC POWIEŚCIOWY, odmiana gatunkowa prozy epickiej oscylująca pomiędzy —> nowelą (opowiadaniem) a —> powieścią. W zasadzie stanowi małą powieść, której kompozycja uwydatnia schematyczność i szkicowość fabuły. Szkic powieściowy!

DYPLOMACJA SZLACHECKA. Szkice z Poznańskiego

Szkice z Poznańskiego, powieść współcz. Szkice z poznańskiego, wyd.

LUDZIE I RZECZY. Szkice i obrazki, zbiór utworów

Szkice i obrazki, zbiór utworów reportażowych, eseistycznych i fabularnych M. szkice z więzień Za kratą), jak też wrażeniom i refleksjom z wieloletnich wędrówek po Europie (m.

WIECZORY FLORENCKIE, Causeries florentines, cztery franc. szkice hist.lit. J. Klaczki

Treść szkiców, ujętych w formę dialogu gości wł.

Polska nowela pozytywistyczna ("Mendel Gdanski", "Szkice weglem")

U zrodel "Szkicow weglem" lezaly kwestie spoleczne zwiazane z sytuacja wsi pouwlaszczeniowej.

LESŁAW. Szkic fantastyczny

Szkic fantastyczny, poemat dram.

OBRACHUNKI FREDROWSKIE, tom szkiców T. Boya-Żeleńskiego

OBRACHUNKI FREDROWSKIE, tom szkiców T.

OJCIEC HILARY. Szkic poetyczny, poemat W. Wolskiego

Szkic poetyczny, poemat W. Ostrość wymowy antyfeudalnej, bezkompromisowość w ukazaniu krzywdy chłopa i oskarżeniu jej sprawców zapewniła „szkicowi poetycznemu" - mimo epigoństwa artyst.

PAN DEZYDERY BOCZKO I SŁUGA JEGO PAFNUCY. Szkic z emigranckiego życia

Szkic z emigranckiego życia, powiastka satyr.

SŁOŃ WŚRÓD PORCELANY. Studia nad nowszą myślą literacką w Polsce, zbiór szkiców krytycznych K. Irzykowskiego

Studia nad nowszą myślą literacką w Polsce, zbiór szkiców krytycznych K.

SNOBIZM I POSTĘP, szkic lit. S. Żeromskiego

SNOBIZM I POSTĘP, szkic lit.

SZKIC FIZJOLOGICZNY, fizjologia, utwór prozą

SZKIC FIZJOLOGICZNY, fizjologia, utwór prozą, którego tematem jest monograficznie potraktowane zjawisko społ.

SZKICE SPOŁECZNE I LITERACKIE, tygodnik

SZKICE SPOŁECZNE I LITERACKIE, tygodnik (okresowo dwutyg.

SZKICE WĘGLEM, nowela H. Sienkiewicza

SZKICE WĘGLEM, nowela H.

TĘDY, zbiór artykułów, szkiców i notatek T. Peipera

TĘDY, zbiór artykułów, szkiców i notatek T.

"Szkice węglem" H. Sienkiewicza

Wawrzon Rzepa, jego niedola:

-> ciemny, nie umie czytać, zacofany, prymitywny, naiwny, nieświadomy swoich praw, pogrążony w pijaństwie, bezmyślnie okrutny,

-> posiada trzy morgi ziemi, dorabia na utrzymanie rodziny pracą w lesie, -> przekroczył wiek poborowy, jest żonaty, nie grozi mu pobór do woj ska...

Szkic twórczości Kazimierza WIERZYŃSKIEGO

Wpływ odzyskania niepodległości na kształt literatury polskiej był bardzo istotny. W pierwszym dziesięcioleciu dominuje poezja, poeci są świadomi tego, że mogą pisać o wszystkim i o niczym. Poezja traci swój cel utylitarny. Z tej sytuacji skorzystali poeci Skamandra, określeni przez Miłosza jako...