Szewcy

Szewcy zazdroszczą Księżnej, że może pracować, skarżą się na po­tworną, niszczącą nudę. Żarliwość pracy i podniecenie kochanków, coraz szybciej wy­konywane czynności i słyszalne sapanie sprawiają, że praca szewców kojarzy się z aktem erotycznym.

Dramat Szewcy - Struktura utworu

Zwraca też uwagę na „system trójko­wy”, charakterystyczny dla techniki pisarskiej autora Szewców: trzech szewców, trzy klasy społeczne, tyleż samo ideologii politycz­nych, rewolucji i wreszcie aktów utworu.

„SZEWCY” I. WITKIEWICZA - TEORIA CZYSTEJ FORMY W TEATRZE

Gdy szewcy przepowiadają swoją rewolucję i tworzą ustrój komunistyczny, zmiana porządku społecznego polega na odwróceniu ról, podkreślonym w dramacie groteskowym zachowaniem się szewców chodzących w kolorowych pidżamach, uznawanych przez nich za dowód panowania i uprzywilejowanych pozycji.

"Szewcy" Stanisława Ignacego Witkiewicza - twarz XX wieku.

Wnioski, jakie wynikają z lektury Szewców, są zastanawiająco trafną oceną świata dwudziestego wieku. Witkacy uważa, że z rewolucji największe korzyści odnoszą ludzie zupełnie inni niż ci, którzy ją przeprowadzali, czego najlepszym przykładem może być los Szewców.

SZEWCY. Naukowa sztuka ze „śpiewkami" w trzech aktach, dramat S. I. Witkiewicza

Na stronę rewolucji przechodzi cyniczny Puczymorda („socjalista czy faszysta - jam w tym serze jako glista"), zwycięzcy Szewcy zakuwają w łańcuchy prokuratora Scurvy'ego, likwidują anachronicznego „socjała" Sajetana i rozwiązują przy użyciu siły „kwestię chłopską", doznają jednak poczucia metafizycznej pustki i nudy, którą próbują rozproszyć dzikim rozpasaniem.

BRACIA SZEWCY i BRACIA KRAWCY, frères cordonniers — frères tailleurs, Société des Frères Chrétiens de St. Crépin et St. Crépinien

Inicjatorem ruchu był Michel Henry Buch (1598-1666); wychowywanypo śmierci ojca przez wuja szewca, zwrócił uwagęna niekorzystne warunki życia młodych rzemieślników; w Luksemburgu,Metzu i Paryżu opiekował się grupami szewców, dążącdo pogłębienia ich religijności i podniesienia poziomu życiamor.