Szeregowy

Czytaj Dalej

Interfejs szeregowy RS (Recommended Standard)

Interfejs szeregowy RS (Recommended Standard) - grupa zalecanych standardów szeregowej transmisji danych, opracowana przez IEEE i definiująca parametry elektryczne i funkcjonalne obwodów transmisyjnych.

Transmisja szeregowa

Specyfikacja interfejsów szeregowych definiuje sposób przesyłania sygnałów, typy wykorzystywanych kabli, rodzaje złączy i procedury kontrolne.

Napięcie elektryczne - Szeregowe łączenie oporników

Rz = U1 + U2 + U3 + U4/I Rz = Rz1 · I + Rz2 · I = Rz3 · I +Rz4 · I/I Rz= Rz1 + Rz2 + Rz3 + Rz4 Opór zastępczy układu oporników połączonych szeregowo jest równy sumie tych oporników.

Silnik szeregowy

Wartości zmierzone podczas zajęć: Dane znamionowe silnika szeregowego: Un= 250 [V] In = 2,65 [A] Pn = 0,45 [kW] nn = 1100 [obr/min] l = 1 [m] a) dla napięcia U = 250 V I1 [A] I2 [A] n [obr/min] G [g] 0,7 0,3 1855 50 0,8 0,4 1700 100 1,1 0,5 1600 190 1,6 0,6 1150 300 2,1 0,7 1050 460 2,8 0,8 960 670 3,2 0,8 940 800 b) dla napięcia U = 220 ...