Szczyty

Czytaj Dalej

Cele i osiągnięcia III szczytu Rady Europy w Warszawie

Natomiast kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder zapewnił, że rząd Niemiec będzie starał się, aby trzy konwencje wyłożone na szczycie do podpisu - o zwalczaniu terroryzmu, prania brudnych pieniędzy i handlu ludźmi - zostały ratyfikowane i wdrożone.

Szczyt płuca

Ponieważ pierwotna jama ciała sięga ku górze aż do głowy pierwszego żebra, a pierwsza para żeber tak jak wszystkie inne biegnie skośnie do przodu i ku dołowi, szczyt płuca wystaje nad przednim brzegiem otworu górnego klatki piersiowej i wypełnia tzw.

SZCZYT

, spotkanie „na szczycie". Godziny szczytu (obciążenia) okres największego zużycia prądu przez odbiorców elektrowni a. Szczyt Adama zob.

Test odległości między szczytem palców i podłogą

Stwierdzenie znacznej odległości między szczytem palców i podłogą nie jest zatem testem specyficznym, a jego wynik zależy od: 1) ruchomości lędźwiowego odcinka kręgosłupa, 2) skrócenia mięśni kulszowo-udowych, 3) obecności objawu Lasegue'a, 4) funkcji stawów biodrowych.

Szczyt

1) —> dach;

2) dekor., oparte o kształt trójkątazwieńczenie elewacji budynku lub jego fragmentów(najczęściej ryzalitów portali, otworów okiennych).

Ze względu na kształt rozróżnia sięsz.sterczynowy(—¥ wimperga), schodkowy (uskokowy), wnękowy;występuje też sz. o wykrojach falistych, wolutowych,zdobiony...

SZCZYT RUCHU KRZYŻOWEGO

Oswobodzony, ale stale zagrożony przez mahometan Grób Chrystusa i utworzone podczas pierwszej krucjatypaństwa krzyżowców przyciągały rycerzy z Zachodu. Liczebnie osiągnął ruch krzyżowy swójszczytowy punkt w krucjacie drugiej (1147-1149) i trzeciej (1189-1192), którym starano się podporządkowaćinne...

SZCZYT RUCHU KRZYŻOWEGO - Republika Rzymska

Ruch krzyżowy przyczynił się do rozwoju handlu, co z kolei przyniosło od XI wieku szybki rozwój miastjako ośrodków kupieckich i rzemieślniczych. Szybko też bogacili się kupcy, powoli zaś rzemieślnicy,zwłaszcza pochodzący z napływowej ludności wiejskiej, powstały więc wewnętrzne konflikty...