Szczepan Wesoły

Czytaj Dalej

Wesołe miasteczka

Nowoczesne wesołe miasteczka jed­nych przerażają samym swym wido­kiem, innym zaś zapewniają wspa­niałą zabawę. Dzięki precyzyjnie zaprojektowanym i wykonanym urządzeniom publiczność ma wra­żenie, że pokonuje siłę grawitacji. Jarmarki znane były od czasów starożytnych i służyły wielu...

Jakie jest zastosowanie silników wysokoprężnych w wesołym miasteczku?

W końcu maszyna parowa napędzająca generato­ry została zastąpiona przez silniki Diesla. Od tego czasu wywodzące się z tradycji jarmarku wesołe miasteczko stało się popularną formą rozrywki. Dziś objazdowe wesołe miasteczka wciąż uży­wają generatorów napędzanych silnikami wyso­koprężnymi...

Samochody elektryczne w wesołym miasteczku

W samochodach elektrycznych prowadzący kon­troluje kierunek i prędkość jazdy aż do czasu koli­zji. Bo właśnie o zderzenia z innymi samochodzikami w tym szaleństwie chodzi. Każdy samocho­dzik ma silnik elektryczny zasilany za pomocą wysięgnika z rozwieszonej nad torem drucianej siatki. Drugi biegun...

Kolejki górskie w wesołym miasteczku

Kolejki górskie można spotkać prawie wyłącznie w stałych wesołych miasteczkach, gdyż są to urządzenia zbyt duże i zbyt skomplikowane, by często je demontować i przewozić na inne miejsce. W ko­lejce górskiej ruch wagoników odbywa się wyłącz­nie dzięki sile grawitacji. Najpierw cały zestaw...

Jak zabezpieczyć bezpieczeństwo pasażerów kolejki górskiej w wesołym miasteczku?

Awaria łańcucha bądź jego napędu mogłaby jednak spowodować zjazd wagoników w tył, gdy dyspo­nują one zbyt małą energią, by bezpiecznie po­konać cały tor. Zapobiegać ma temu specjalne urządzenie zamontowane w torze - mechanizm zapadkowy. Jest to taśma stalowa z umieszczony­mi nań zębami...

Jak funkcjonują nowoczesne kolejki górskie w wesołych miasteczkach?

Nowoczesne kolejki górskie, z których niektóre noszą dźwięczne nazwy, takie jak „Korkociąg" czy „Fala uderzeniowa", mają wąski stalowy tor powy­kręcany spiralnie bądź zawinięty w pętle i ciasno skręcony w poziomie. Pasażerowie podczas jazdy nie raz znajdują się w pozycji głową w dół...

CHOCHLIK. Pisemko wesołe

CHOCHLIK. Pisemko wesołe, dwutygodnik, wyd. we Lwowie1866-68 i 1871, pod red. W. Zagórskiego (1867-68 wyd. i red.był F. Koestlich). Ze względu na częste konfiskaty i procesyprasowe oraz związane z tym trudności materialne Ch. ukazywałsię z wielotygodniowymi przerwami, w których zamiastniego wydawano...

GÓŁKOWSKI (Szczepan) Józef

GÓŁKOWSKI (Szczepan) Józef, ur.

KOCYNDER. Czasopismo wesołe-górnośląskie

KOCYNDER. Czasopismo wesołe-górnośląskie. Wychodzi, kiedy chce i może, czasopismo humoryst.-satyr., wyd. kolejno w Mikołowie, Bytomiu i Katowicach 1920-22, przez Poł. Komisariat Plebiscytowy; współzał., później red. J. Przybyła. Charakter K. ukształtował przede wszystkim —> S. Ligoń, który (pod j...

DO MAZURA STAŃ WESOŁO...

Początek słynnego Mazura kajdaniarskiego (1885), pieśni więziennej Ludwika Waryńskiego, 1856-89 - twórcy i przywódcy I Proletariatu - przepojonej żarliwym optymizmem, napisanej w X Pawilonie warszawskiej Cytadeli.

Do mazura stań wesoło,

Buntownicza wiaro!

Suń wesoło, dalej w koło

Warszawo i Karo...

W SIECI. Wesoły dramat w 2 częściach a 5 aktach, dramat J.A. Kisielewskiego

W SIECI. Wesoły dramat w 2 częściach a 5 aktach. Cz. 1 W sieci. Cz. 2 Spotkanie, dramat J.A. Kisielewskiego, powst. ok. 1897, wyst. i wyd. w Krakowie 1899. Cz. 2, nieco zmien., pt. Ostatnie spotkanie, wyd. razem z cz. 1 w tomie W sieci, Lwów 1903. W cz. 1 Kisielewski sportretował artystycznie -> cyganerię...

STEFAN i Szczepan

też Szczepan.

SZCZEPAN

Szczepan wg Biblii, Dzieje Ap.

WESOŁY

Bądźcie weseli jak w niebie anieli przysłowiowy zwrot z pieśni lud., śpiewanej przez kolędników gospodarzom. Co wesoły, to głupi, a co zdrowy, to goły przysł. Wesoła droga pod szubienicę obraz (1568) Pietera Bruegela St., Darmstadt, Hessisches Landmus. Wesoła dziewczyna, kobietka dawn. dziewczyna...

GÓŁKOWSKI JÓZEF SZCZEPAN

ur. 25 XII 1787 w Kłeczkowiek. Chełmna, zm. 22 VIII 1871 w Chełmnie, drukarz,wydawca, działacz nar. i oświatowy. Studia prawniczew Królewcu przerwał 1806 z powodu kampanii napoleońskiej;

1848 założył w — Chełmnie ( I I I ) pol. d r u k a r n i ę i księgarnię;wydawał tygodniki „Szkoła N a r o d o w...

GRACZ SZCZEPAN SAC

Wiyzecka, Ksiądz Szczepan G.

HOŁOWCZYC SZCZEPAN abp.

ur. 10 VIII 1741 w Orszy(Białoruś), zm. 27 VIII 1823 w Warszawie.

Niższe święceniauzyskał u jezuitów; 1772 po studiach w warsz. seminariumduch. przyjął święcenia kapł. i został współpracownikiem isekretarzem bpa M.J. Poniatowskiego, prezesa Komisji EdukacjiNar.;

1775 był jednym z pierwszych...

Felieton "Goło ale wesoło czyli polska rzeczywistośc"

Co się dzieje w dzisiejszej, polskiej rzeczywistości? Nic dobrego, gdzie nie patrzeć wszędzie strajki, pretensje i narzekania. I z powodu, czego to wszystko? Biedy przecież nie ma, praca jak na zawołanie, zawsze się znajdzie, a w sklepach na puste półki nie można narzekać, towaru od wyboru do koloru, tylko kupować. Ale zawsze tak jest, że wszystkim nie dogodzisz. Weźmy na przykład protest pracowników zbrojeniówki. Mrzonki nierealne im się śnią, nie chcą zwolnień- a na ...

Święty Szczepan

Szczepan, diakon, męczennik (+ ok. Szczepan występuje jako młody diakon w białej tunice lub w bogato tkanej dalmatyce.