Szczęki

Czytaj Dalej

Zęby i szczęki zwierząt

Zęby i szczęki zwierząt są bardzo zróżnicowane ze względu na przystosowanie do zjadanego pokarmu. Często zęby i szczęki zwierząt wykazują też inne szczególne przystosowania. Wiemy, że higienie jamy ustnej należy co­dziennie poświęcać szczególną uwagę. Zęby - wytrzymałe struktury w każdym...

Zmienność szczęki

Wielkiej zmienności zarówno osobniczej, jak i grupowej podlega kształt otworu gruszkowatego. Na nazwę tę zasługuje on właściwie tylko u osób wą-skonosych, u szerokonosych bowiem wcięcie to jest stosunkowo bardzo szerokie, szerokość może nawet przekraczać wysokość. Również wielką zmienność...

Szczęka

Szczęka (maxilla) jest kością parzystą i po żuchwie największą kością części twarzowej czaszki. Bierze ona udział w wytwarzaniu sklepienia jamy ustnej, dna i ścian bocznych jamy nosowej oraz dna oczodołu, a poza tym ogranicza częściowo dwa doły: dół podskroniowy i dół skrzydłowo-podniebienny...

Rozwój szczęki

Szczęka powstaje jako kość okładzinowa z dwóch części: przyśrodkowej, z której wytwarza się kość przysieczna, i bocznej, z której powstaje właściwa szczęka. Kość przysieczna rozwija się z trzech punktów kostnienia, które występują w szóstym tygodniu życia płodu i niebawem łączą się; w...

SZCZĘKA

SZCZĘKA — parzysta nieruchoma kość szczękowi,wchodząca w skład części trzewnej czaszkii stanowiąca oprawę dla górnego luku zębowego(przedtrzonowców i trzonowców); łączy sięz kośćmi: siekaczową, nosową, łzową. jarzmową,podniebienną i klinową oraz z lemieszem i...

OSADZENIE ZĘBÓW W SZCZĘKACH

Korzenie zębów wchodzą głęboko w odpowiadające im zębodoły szczek. Zębodoły są nieco większe od korzeni. Pomiędzy korzeniem i ścianą zębodołu znajduje się szczelinowata przestrzeń, w warunkach prawidłowych mniej więcej 0,1 do 0,3 mm szerokości, wypełniona warstwą tkanki łącznej, która...