Diabeł i szatan

Grzeszna osoba porównana jest do "szatana" w Ps 109:6: "Pobudził przeciwko niemu grzesznika, niech stanie po prawicy jego oskarżyciel (szatan)" por Ps 110:1.

Motyw szatana w literaturze

Baudelaire "Litania do Szatana" - Szatan, nad wszystkie anioły mądry i wspaniały, Książę wygnania, mimo wszystkie klęski niepokonany i zawsze zwycigski, jest jedyną istotą, która może się ulitować ludzkiej nędzy.

Rola szatana i jego wpływ na jednostkę i naród

  „Dziady” - prowidencjałem jest Bóg „Kordian” - ------ | | ------ szatan   Szatan:   metafizyczny kusiciel à prowadzi dialog z duszą bohatera, oddziaływuje na świadomość narodu i charakter bohatera konflikt młodego emocjonalisty z ostrożnymi racjonalistami (starcami) Ä na taką właśnie uległość (kult siwych włosów) liczy szatan „starcy” ...

SZATAN

Kędyś bywał, szatanie? Satanizm kult szatana, relikt pogańskich kultów płodności, aktywny w niekt. Szatan: duch nieskończenie smutny z Płomieni, 7, Stanisława Brzozowskiego.

WALKA Z SZATANEM, trylogia S. Żeromskiego

Tematem trylogii jest historia młodego architekta, Ryszarda Nienaskiego, który jak większość bohaterów Żeromskiego, od Judyma począwszy, podejmuje samotną „walkę z szatanem" o świat sprawiedliwszy.

Szatan

Pan Jezus zganił Piotra i nazwał go “szatanem", ponieważ się sprzeciwiał Jego Męce (Mk 8, 33).

OBRAZ LUDZKICH ROZTEREK W SONETACH M. SĘPA - SZARZYŃSKIEGO - "O wojnie naszej, którą wiedziemy z Szatanem, Światem i ciałem"

 

 

Człowiek skazany jest na nieustanną walkę (bojo-wanie - byt nasz podniebny) z pokusami i własną cielesnością i słabością. Widać tu wyraźne ślady filozofii św. Augustyna, który twierdził, że człowiek, zawieszony pomiędzy bytami anielskimi i zwierzęcymi, skazany jest na wieczne rozdarcie...

OBRAZ LUDZKICH ROZTEREK W SONETACH M. SĘPA - SZARZYŃSKIEGO - "O wojnie naszej, którą wiedziemy z Szatanem, Światem i ciałem"

Człowiek skazany jest na nieustanną walkę (bojo-wanie - byt nasz podniebny) z pokusami i własną cielesnością i słabością. Widać tu wyraźne ślady filozofii św. Augustyna, który twierdził, że człowiek, zawieszony pomiędzy bytami anielskimi i zwierzęcymi, skazany jest na wieczne rozdarcie pomiędzy...