SZATA

Szata (suknia, koszula, tunika) Dejaniry zob. Szata godowa odświętna, uroczysta; z Biblii, Ew. Po to warkocz mi czesała, Ustroiła w świetne szaty?

SZATA INFORMACYJNA MIASTA. MIEJSCA PAMIĘCI. NAZEWNICTWO ULIC I PLACÓW

Warstwę samodzielną stanowi od przeszło stu lat szata informacyjna miasta. Szata informacyjna centrum służy różnym celom i adresatom, że aby zapewnić skuteczność oddziaływania jej przekazów, musi być poddana określonym zasadom.

Szaty liturgiczne

Paramenty, a także dawniejsze stroje zakonne wywodzą się — przeszedłszy najprzeróżniejsze przeobrażenia — z szat używanych w starożytności, rzymskiej i greckiej.

Rąbek szaty, rąbek

Natomiast u niektórych ludów obcięcie rąbka szaty było hańbiącą karą lub przynajmniej symbolicznym wyrazem władzy rozporządzania czyjąś osobą (niekiedy w połączeniu z pokrewnym pod względem symbolicznym obcięciem włosów).

Szata mnisza, habit

Wg tradycji zakonnej najczęściej symbol ubóstwa, wyrzeczenia się świata i przynależności do jakiejś społeczności religijnej; w chrześcijaństwie interpretowana w symbolicznym związku z szatą do chrztu.

Szata roślinna Polski

Polska płn. - wsch. - przewaga drzew iglastych

Niż Środkowo Polski - przewaga drzew liściastych

Polska płd. - roślinność górska

Polska płd. - wsch. - roślinność stepowa

Typy lasów:

§ bory - iglaste z przewagą sosny; największa powierzchnia ok. 78%, mieszane

§ grędy - (wielogatunkowe lasy...

Województwo małopolskie - SZATA ROŚLINNA

Na podstawi geobotanicznego podziału Polski w obrębie województwa małopolskiego można wyodrębnić cztery krainy geobotaniczne:

Niżową- zaliczaną do Działu Bałtyckiego-Krainę kotliny sandomierskiej, oraz należące do Działu Karpat Zachodnich: Krainę Pogórza i Krainę Beskidów Oraz Tatry...

BRACIA WORKOWI, bracia pokutnicy Chrystusa, fratres saccati, saccophori (nazwa popularna od kształtu i jakości szaty zak.), fratres de poenitentia Jesu Christi

Różnorodne ugrupowaniazak. związane genetycznie z ruchem pokutnym XIII w.i być może również z begardami ( -> beginki i begardzi).

Opierali się przeważnie na regule św. Augustyna (-> Augustynareguła), choć były także ugrupowania franciszkańskie (np.grupa Rajmunda z Athenulphe); praktykowali surowe...