SZARY

Rządzić się jak szara gęś, szarogęsić się, rządzić się jak udzielna księżna, bezceremonialnie. Szary człowiek zwykły, przeciętny, jeden z wielu; wyrażenie ukute przez tłumaczkę, Melanię Wasserman, dla oddania nm.

Ropucha szara

Tryb życia: ropucha szara prowadzi głównie nocny tryb życia, opuszcza kryjówkę zimową już w czasie pierwszych ciepłych nocy wiosennych. Na lądzie ropuchy szare wiodą ponownie swój skryty, nocny tryb życia.

Wiewiórka szara

Powiązania rodzinne Wiewiórka szara należy do grupy wiewiórek na­drzewnych. Ciało wiewiórki szarej okrywa gęste, szare futer­ko, które ma delikatny brązowy lub rdzawy odcień.

Szare Szeregi poza Warszawą

Silne środowisko Krakowskie Szarych Szeregów było zresztą stale nękane przez terror okupanta, kierowany wobec całej ludności siedziby gubernatora Franka, ale głównie przejawiający się niszczeniem przez gestapo ośrodków konspiracyjnych, czego wyrazem byli często zmieniający się komendanci. Nie mamy dotychczas zbyt wielu materiałów dotyczących Szarych Szeregów w Gdańsku.

Szara strefa

Podział działalności w szarej strefie Działalność w szarej strefie można podzielić na: niezabronione oraz zabronione rodzaje nie ujawnionej działalności.

Istota szara

W istocie szarej rogu (słupa przedniego) znajdują się trzy rodzaje komórek: korzeniowe, sznurowe i spoidłowe.    Komórki sznurowe znajdują się w istocie szarej słupów przednich.

Połoz szary

szary żyje na porośniętych skąpą roślinnością hałdach żwiru, zakrzaczonych stepach i niemal pozbawionych roślin kamienistych pustkowiach. Tryb życia: połoz szary jest wężem aktywnym przeważnie w ciągu dnia, bardzo ciepłolubnym i wyjątkowo zwinnym.

Muchołówka szara

Ubarwienie osobników obu płci na wierzchniej stronie ciała jest szare, na spodniej białe. Muchołówka szara żyje w Europie, Azji południowo-zachodniej i Afryce północno-za-chodniej.

FLORIAN SZARY

Zamojskich, uważających Floriana Szarego za swego przodka) Łokietek zmienił Florianowi znak herbowy Koźle Rogi na Trzy Włócznie z zawołaniem Jelita, dla upamiętnienia tego spotkania. Florian Szary ballada na chór St.

SZARA PLEŚŃ NARCYZÓW

Ob j awy : ukazujące sięnad ziemią wierzchołki liści ulegają zgniliżnie i sąjakby zmięte, a przy wilgotnej pogodzie pokrywająsię szarym kutnerem (trzonki konidialnez konidiami); czasem liście żółkną po osiągnięciuznacznej wysokości, przy czym mokrej zgniliżnieulega podstawa łodygi, która oddziela się od cebuli;na zamarłych pędach i na suchych cebulachw przechowalni tworzą się twarde, czarne,płaskie strupki długości do 6 mm.

Knieżyca szara

Podobnie jak tarczówkowate także i puklicowate (Acantho-somatidae) mają na grzbiecie za przedple-czem dużą tarczkę, która u knieżycy szarej jest, tak jak pozostała część ciała i nogi, brązowa z ciemną punktacją.

Wierzba szara (Łoza)

Liść początkowo obustronnie krótko owłosiony, później na górnej powierzchni przeważnie nagi, brudnosza-rozielony, matowy, nerw środkowy wgłębiony; dolna powierzchnia gęsto okryta szarym i miękkim puchem, sieć nerwów wyraźnie wystająca.

Opracował Michał Szary. Polityka Unii Europejskiej w zakresie rozwoju regionalnego

Opracował Michał Szary Student UE w Jeleniej Górze Rozdział I.

SZARA PLEŚŃ

SZARA PLEŚŃ — choroba grzybowa atakującawszelkie mięsiste rośliny zielne, a czasem teżdrzewiaste; spośród roślin uprawnych występujenp.

Nandu szare (Rhea americana)

Nandu szare żyje na północnym wschodzie Brazylii i w środkowej Argentynie.

Słowik szary

W odróżnieniu od słowika rdzawego, występującego na zachodzie Europy, słowik szary jest gatunkiem azjatyckim i wschodnioeuropejskim.

Płoszczyca szara

Wygląd: długość około 2 cm, Długa rurka oddechowa na końcu odwłoka. Ciało krótkie, mocno zbudowane i spłaszczone. Ubarwienie grzbietu brązowe do czerwonawego. Rzucające się w oczy „drapieżne", silnie zmodyfikowane przednie nogi, służą do chwytania zdobyczy. Płoszczyca, należąca do rodziny...

Omomiłek szary

Wygląd: długość 1-1,5 cm. Czerwonym przed-pleczem i czarnymi pokrywami bardzo przypomina omomiłka wiejskiego, różni się od niego tym, że brzegi pokryw są u niego równoległe, podczas gdy u o. wiejskiego pokrywy zwężają się ku końcom.

Środowisko: kwitnące łąki, gdzie występuje pospolicie na...

Ślinik szary

Arion circumscriptus John-ston, rodzina Arionidae B ślinikowate. Osiąga długość 30^45 mm. Na płaszczu ma rysunek liry. Żyje w górach, niekiedy w parkach pod próchniejącym drewnem i liśćmi. W Europie Środkowej żyją jeszcze dwa bardzo podobne gatunki — A. filvaticus i A. faseiatus.

Podłatczyn szary

Platycleis grisea (F.), rodzina Tettigoniidae — pasikonikowate. Długość ciała 16—20 mm. Jest to ciepłolubny gatunek, który żyje na suchych, nasłonecznionych miejscach, na brzegach lasów i na porębach od lipca do września. Larwa ma tarczkę czerwoną z zieloną obwódką oraz zielone, w duże czarne plamy...