Miasto – przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju...” Jaki sens nadała literatura temu motywowi?

Związane z nim szanse i zagrożenia dla człowieka idealnie dają się streścić w formule „szansa rozwoju, miejsce destrukcji”, jednak przyglądając się literaturze i obserwując nasze współczesne miasta, zauważamy, iż o rozwoju można mówić raczej tylko w odniesieniu do nauki i techniki.

„MIASTO – przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju...” Jaki sens nadała literatura temu motywowi?

Mimo takich trudnych warunków, miasto dało Judymowi szansę ukończenia szkoły średniej, a nawet wyższych studiów. Miasto daje mu szansę nawiązania nowych znajomości, np.

Moje szanse w zjednoczonej Europie

Prawo Unii zobowiązuje do równej płacy za taką samą pracę zarówno dla kobiet jak i mężczyzn, a także kwestie równości szans i jednakowego ich traktowania.

Korzyści i szanse z wejścia Polski do UE

Unia Europejska jest dla młodych ludzi szansą na lepsze życie, bo jest to struktura stale rozwijająca się i rozszerzająca horyzonty. Integracja z Unią jest dla nas szansą na to, by zrealizować nasze cele.

„Miasto przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju...” Jaki sens nadała literatura temu motywowi?

Związane z nim szanse i zagrożenia dla człowieka idealnie dają się streścić w formule „szansa rozwoju, miejsce destrukcji”, jednak przyglądając się literaturze i obserwując nasze współczesne miasta, zauważamy, iż o rozwoju można mówić raczej tylko w odniesieniu do nauki i techniki.

Rola kryzysu w rozwoju człowieka - szansa czy zagrożenie? Na przykładzie teorii rozwoju psychospołecznego Eriksona.

Konsekwencje te dotyczą jednostki, jej otoczenia oraz dalszych szans rozwojowych. Odepchnięciem typowym dla tej fazy jest izolacja, czyli niezdolność do znalezienia szans dla swojej tożsamości poprzez działanie intymności.

Okres dorastania: szanse rozwoju

Szansy na to, aby zweryfikował dotychczasowe doświadczenia wyniesione z okresu dzieciństwa oraz określił, kim jest i kim chciałby być w przyszłości. Jak wspierać to, co może być szansą dla ich rozwoju?

FRANCHISING JAKO SZANSA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Formuła franchisingu daje większe szanse powodzenia osobom, które nie zajmowały się dotąd żadną działalnością gospodarczą – przede wszystkim ludziom młodym.

Okres dorastania: szanse rozwoju - Kształtowanie się tożsamości

To, co daje szansę na osiągnięcie dojrzałej tożsamości prześledzimy odwołując się do koncepcji A. Dopiero po przejściu moratorium młody człowiek ma szanse osiągnąć tożsamość dojrzałą.

Środkowa dorosłość: szanse rozwoju - Zmiana w relacjach z własnymi dziećmi i rodzicami

Dorośli mają szansę wspierać rozwój młodszego pokolenia, zostać doradcami, mentorami dorastających, gdy swoją pomoc opierają na autentycznym autorytecie, a nie na narzucaniu własnej woli. Szansą rozwojową dla obu pokoleń jest wzajemne uzupełnianie się.

Późna dorosłość: szanse rozwoju - Utrata jako szansa zyskania czegoś nowego

Każda utrata - paradoksalnie - daje nową szansę (lub też tworzy przy braku wsparcia ze strony innych ludzi nowe zagrożenie) dla rozwoju działań, postaw i filozofii życia, do których nie byłyby zdolne osoby w pełni sił fizycznych, samodzielności i zadowolenia.

Szanse i zagrożenia dla Polski po przystąpieniu do UE

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia Zakończenie Bibliografia Wstęp Kraje Europy Środkowo – Wschodniej, stają przed dziejową szansą przystąpienia do Unii Europejskiej na zasadzie pełnoprawnego członkostwa.

Jakie wyzwania, szanse i zagrożenia niesie globalizacja?

G7 - grupy siedmiu najbogatszych państw świata) Zjawisko globalizacji jest wielką szansą dla tych państw, które prowadzą dobrą politykę gospodarczą, tzn. Była ona postrzegana jako zjawisko dające ludzkości wręcz historyczną szansę poprawy warunków bytu.

Unia Europejska - szanse i zagrożenia na przykładzie wsi

Jest to szczególna szansa dla gospodarstw mniejszych, które nie miałyby szans na rynku produktów masowych.

Czy Polsce grozi pułapka zadłużenia (zagrożenia i szanse)?

Szansa na wcześniejszy wykup zadłużenia zagranicznego pojawiła się w Ministerstwie Skarbu Państwa w 1999 r.

Okres dorastania: szanse rozwoju - Jak tworzyć szanse dla rozwoju w okresie dorastania?

Współczesne badania wskazują (Bee, 1998), że okres dorastania wcale nie musi być burzliwy i trudny. Młodzież nie musi w sposób radykalny sprzeciwiać się dorosłym i negować tego, co było do tej pory dla niej ważne. Rodzice i inni dorośli wcale nie muszą tracić kontaktu i wpływu na swoje dzieci. Jest...

Środkowa dorosłość: szanse rozwoju - Czas dawania, czas generatywności

Szansą pełnego rozwoju jest osiągnięcie dynamicznej równowagi między dawaniem z siebie a dbaniem o siebie.

Środkowa dorosłość: szanse rozwoju - Akceptacja i dostosowanie się do zmian

Zmiany psychosomatyczne związane z upływającym czasem (ubytek sił, niektórych sprawności, menopauza) można albo zaakceptować i twórczo wykorzystać albo żałować minionych lat i ustawicznie porównywać się z młodszymi - która z tych postaw jest źródłem szans rozwojowych, tego wskazywać tu nie trzeba.

Gerontologia - Szanse medycyny estetycznej w hamowaniu procesu starzenia się organizmu ludzkiego

Szanse zahamowania procesu starzenia się upatrujemy w medycynie estetycznej: - menopauza( 45-55 r.

Aktywność lokalnych środowisk osób niepełnosprawnych szansą na integrację i życiowe ukierunkowanie

, a więc różnych sfer osobowości, w których tylko pojawią się realne szansę ich doskonalenia w relacjach z innymi ludźmi.