Szaniec

Czytaj Dalej

Sprawozdanie z kamieni na szaniec

Kamienie na szaniec zostały lekturą szkolną. Wartości ukazane w Kamieniach na szaniec były ważne wtedy są ważne dzisiaj i będą ważne dopóki ludzie mają duszę.

Charakterystyka bohaterów Kamieni na szaniec

Prowadził pamiętnik oraz napisał wspomnienia o Rudym, zatytułowane "Kamienie rzucane na szaniec".

SZANIEC

obronne umocnienie polowe złożone z wału z wykopanej ziemi otoczonego rowem, służące zazwyczaj jako osłona stanowisk ogniowych artylerii; (szaniec zamknięty) reduta, fort, bastion; (szaniec otwarty) półreduta, redan, luneta; z nm.

Recenzja książki "Kamienie na szaniec"

Ostatnio przeczytałam opowieść - dokument "Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego.

KAMIENIE NA SZANIEC

KAMIENIE NA SZANIEC, opowieść A.

Kamienie na szaniec

Powieść Aleksandra Kamińskiego. Utwór oparty na autentycznych wydarzeniach z okresu II wojny światowej. Grupa przyjaciół, harcerzy, wśród nich Alek, Zośka i Rudy, kończy Liceum im. Stefana Batorego w 1939 r. i zamiast realizować piękne plany, staje wobec wojennej rzeczywistości. Początkowo aktywni...

Powstanie listopadowe - "Sowiński na szańcach Woli" - W. Kossak

W czerwcu 1831 zmarłego na cholerę Iwana Dybicza zastąpił Iwan Paskiewicz. Przy zupełnej bezczynności generała Skrzyneckiego przeprawił on swoje siły przez Wisłę i natarł od strony Sochaczewa. Po fali manifestacji 11 sierpnia sejm pozbawił dowództwa generała Skrzyneckiego i powierzył je generałowi...

Szaniec

W fortyfikacji polowej budowla ziemna oróżnym profilu i narysie, w zależności od którego nosinazwę: reduty, dwuramnika, lunety, strzałczanu.

Zasadniczymi elementami sz. były wał i fosa; stosowanydo kon. XIX w.