Szacunek

Czytaj Dalej

Szacunek społeczny i jego formy w ujęciu Webera

Szacunek wg Webera jest zjawiskiem jakościowym Są zawody, którym nie okazuje się szacunku: złodzieje, prostytutki, także policja - to antyszacunek.

Wokulski - co mnie fascynuje i budzi szacunek, a co drażni i wzbudza sprzeciw.

Była to postać bardzo kontrowersyjna, dzięki swej szlachetności, ideałom wzbudza podziw, szacunek i fascynuje a z drugiej strony jego postępowanie, które jawnie prowadziło do tragedii, do załamania drażni nas i wzbudza sprzeciw.

Judym - co mnie fascynuje i budzi szacunek, a co drażni i wzbudza sprzeciw.

Jego postawa wobec ludzkiej niedoli budzi podziw i szacunek. To również budzi szacunek, że poświęcił dostatnie życie dla ciężkiej wali o poprawę warunków życia klas najuboższych.

Omów przypadki w których organ podatkowy może ustalić podstawę opodatkowania w drodze szacunku

Organ podatkowy określa podstawę opodatkowania w drodze szacunku jeżeli: - brak jest ksiąg podatkowych lub innych danych niezbędnych do jej określenia, - dane wynikające z ksiąg podatkowych nie pozwalają na określenie podstawy opodatkowania podatnik naruszył warunki uprawniające do korzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania.