Świat islamu po II wojnie światowej. Konflikt bliskowschodni - Syria

Równocześnie jednak Syria spo­wodowała w latach 80-tych rozłam OWP, przejmując kontrolę nad oddziałami palestyńskimi w Syrii, a później także w Libanie.

Syria

Palestyna, którą starożytni autorzy nieraz uważali za część Syrii, została, po jej wcieleniu do cesarstwa rzymskiego, zorganizowana jako prowincja prokuratorska, której zarządca zależny był od legata Syrii rezydującego w Antiochii; po drugiej wojnie żydowskiej stała się prowincją Syrią-Palestyną.

Skomplikowany religijny świat Syrii

W każdym razie mufti republiki, Ahmed Kuftaro, najważniejsza islamskaosobistość w Syrii, ocenił to zdarzenie jako „fakt, który staje ponad historią -pierwsza wizytagłowy Kościoła katolickiego w miejscu tak świętym dla islamu, w matce meczetów".

SYRII WOJNA Z PARTIĄ 141-139 p.n.e .

Miasta greckie tych obszarów, błagały króla Syrii Demetriusza II Nikatora (zm. W tym czasie tron w Syrii objął Antioch VII Euergetes (lub inaczej Sidetes [158?

Gospodarka wodna na Bliskim Wschodzie, problemy polityczne i gospodarcze - SYRIA & IRAK

Ponad to w Syrii woda jest wydobywana ze studni głębinowych co doprowadza do obniżania się zwierciadła wody gruntowej.

ANTARADOS (Tartus, port w Syrii)

było w Syrii ostatnią twierdzą templariuszy, którą 1291 zdobyli mahometanie pod wodzą Arama ed Dina; po 1295 bpstwo A.

BEROEA (Haleb w Syrii)

prowincji Syria I; w VII w.

SYRII WOJNA Z PARTIĄ 130-127 p.n.e.

Sprzymierzeńcy Antiocha, Sakowie, najechali potem Partię, by pomóc wojskom Syrii.

SYRII WOJNA Z PERGAMONEM 224-221 p.n.e.

W 223 nowym królem Syrii z dynastii Seleucydów został młody Antioch III Wielki (242-187).

HIERAPOLIS in SYRIA

(Menbidż w Syrii), abpstwo zIV w.

Syria i Azja Mniejsza

Synody antiocheńskie gromadziły w III wieku biskupów Azji Mniejszej, Syrii i Pontu.

ADRAA (Deraa w Syrii)

Bpstwo IV-VI w. w metropolii Bostra i patriarchacie Antiochia (Antakya w Turcji) w rzym. prowincji Arabia. W VIII-IX w. bpstwo tytularne; w 2. poł. XVIII w. tytuły bpów A. nosili I. Kozierowski, sufragan gnieźn.,i M. Pałucki, sufr. kijowski.

ALEKSANDER bp. Hierapolis (Syria)

zm. 434 w Famotin (Egipt), Jeden z przywódców opozycji przeciw -> Cyrylowi Aleks, i decyzjom Soboru Efes. 431.

Wraz z patriarchą Janem z Antiochii i bpem Teodoretem z Cyru wziął udział w separatystycznym synodzie efeskim 43 bpów, odbytym w 4 dni po pierwszej sesji Soboru Efes., protestując przeciw powziętym...

ARADUS (wyspa Erwad należąca do Syrii)

Bpstwo w metropolii Tyr (Sur) w Libanie w rzym. prowincji Fenicja I; połączone do poł. V w. z bpstwem Antarados (Tartus); bpi znani od IV do VI w. ; od XIX w. bpstwo tytuł. ; obecnie bpem tytuł. A. jest bp pomocniczy w Gorzowie Jerzy Stroba.